03 Chính Sách Nhà Ở Mới Có Hiệu Lực Từ Năm 2022

  • 21/12/2021
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

1. Lãi suất vay mua nhà năm 2022 là 4,8% / năm

Lãi suất cho vay mua nhà ở áp dụng cho năm 2022 không thay đổi so với năm 2021 nhưng đã giảm 0,2% so với các năm 2019 và 2020.

Đây là nội dung của Quyết định 1956 / QĐ-NHNN ngày 3/12/2021 về mức lãi suất các ngân hàng thương mại áp dụng đến năm 2022 đối với dư nợ cho vay hỗ trợ nhà ở quy định tại Khoản 2 Điều này. Thông tư 11/2013 / TT-NHNN, Thông tư 32/2014 / TT-NHNN và Thông tư 25/2016 / TT-NHNN.

Cụ thể, mức lãi suất ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2022 đối với dư nợ cho vay hỗ trợ nhà ở là 4,8% / năm.

Theo Thông tư 11/2013 / TT-NHNN, đối tượng được vay bao gồm người mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội và thuê mua nhà ở thương mại có diện tích dưới 70 m2, giá bán dưới 15.000.000 đồng. / m2 được quy định tại Thông tư 07/2013 / TT-BXD.

Bên cạnh đó, theo Thông tư 32/2014 / TT-NHNN, đối tượng vay vốn là công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân, người lao động có thu nhập thấp nhưng khó khăn về nhà ở khi mua nhà ở thương mại trong các dự án phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị trên địa bàn. đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt với tổng giá trị Hợp đồng mua bán (bao gồm cả nhà và đất) không vượt quá 1.050.000.000 đồng.

Quyết định 1956 / QĐ-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022.

2. Điểm mới về chính sách vay mua, thuê mua nhà ở xã hội

Kể từ ngày 20/01/2022, Thông tư 20/2021 / TT-NHNN sửa đổi Thông tư 25/2015 / TT-NHNN hướng dẫn cho vay ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội có hiệu lực.

Cụ thể, Thông tư 20/2021 / TT-NHNN đã bỏ quy định về ưu đãi lãi suất khi vay vốn để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; Từ ngày 20/01/2022, đối tượng được vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội tại tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định gồm:

– Đối tượng vay vốn để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 100/2015 / NĐ-CP.

– Đối tượng vay để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 100/2015 / NĐ-CP.

Như vậy, kể từ ngày 20/1/2022, việc cho vay mua nhà ở xã hội sẽ chỉ được thực hiện tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

3. Ưu đãi vay xây nhà mới lên đến 500 triệu đồng

Đây cũng là điểm mới trong Thông tư 20/2021 / TT-NHNN.

Theo đó, mức cho vay đối với khách hàng vay vốn ưu đãi để xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở như sau:

– Mức vay tối đa 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay.

– Mức cho vay tối đa không quá 500.000.000 đồng và không quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

(So ​​với hiện tại, Thông tư 20/2021 / TT-NHNN đã giới hạn mức cho vay không quá 500.000.000 đồng).

Về thời hạn cho vay

Đối với khách hàng vay để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 100/2015 / NĐ-CP, thời hạn cho vay do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với quy định của Nghị định này. khả năng trả nợ của khách hàng và tối đa 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

(Hiện thời hạn vay tối thiểu chỉ 15 năm).

Hồng Đức

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng