02 Luật, 12 Nghị Quyết Được Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 2, Quốc Hội Khóa Xv

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

 

02 Luật, 12 Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Luật / Nghị quyết

Ngày trôi qua

Ngày có hiệu lực

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và các Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê

11/12/2021

01/01/2022

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự

11/12/2021

01/12/2021

Nghị quyết 31/2021 / QH15 về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025

11/12/2021

Ngày 27 tháng 12 năm 2021

Nghị quyết 32/2021 / QH15 về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022

11/12/2021

Ngày 27 tháng 12 năm 2021

Nghị quyết 33/2021 / QH15 về việc tổ chức phiên tòa trực tuyến

11/12/2021

01/01/2022

Nghị quyết 34/2021 / QH15 năm 2021 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

13/11/2021

28 tháng 12 năm 2021

Nghị quyết 35/2021 / QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng

13/11/2021

01/01/2022

Nghị quyết 36/2021 / QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An

13/11/2021

01/01/2022

Nghị quyết 37/2021 / QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa

13/11/2021

01/01/2022

Nghị quyết 38/2021 / QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế

13/11/2021

01/01/2022

Nghị quyết 39/2021 / QH15 về quy hoạch sử dụng đất cả nước giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm quốc gia 2021-2025

13/11/2021

28 tháng 12 năm 2021

Nghị quyết 40/2021 / QH15 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2022

13/11/2021

28 tháng 12 năm 2021

Nghị quyết 41/2021 / QH15 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

13/11/2021

28 tháng 12 năm 2021

Nghị quyết 42/2021 / QH15 kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV

13/11/2021

28 tháng 12 năm 2021

 

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng