02 Luật, 12 Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

  • 10/01/2022

 

02 Luật, 12 Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Luật / Nghị quyết

Ngày trôi qua

Ngày có hiệu lực

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và các Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê

11/12/2021

01/01/2022

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự

11/12/2021

01/12/2021

Nghị quyết 31/2021 / QH15 về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025

11/12/2021

Ngày 27 tháng 12 năm 2021

Nghị quyết 32/2021 / QH15 về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022

11/12/2021

Ngày 27 tháng 12 năm 2021

Nghị quyết 33/2021 / QH15 về việc tổ chức phiên tòa trực tuyến

11/12/2021

01/01/2022

Nghị quyết 34/2021 / QH15 năm 2021 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

13/11/2021

28 tháng 12 năm 2021

Nghị quyết 35/2021 / QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng

13/11/2021

01/01/2022

Nghị quyết 36/2021 / QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An

13/11/2021

01/01/2022

Nghị quyết 37/2021 / QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa

13/11/2021

01/01/2022

Nghị quyết 38/2021 / QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế

13/11/2021

01/01/2022

Nghị quyết 39/2021 / QH15 về quy hoạch sử dụng đất cả nước giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm quốc gia 2021-2025

13/11/2021

28 tháng 12 năm 2021

Nghị quyết 40/2021 / QH15 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2022

13/11/2021

28 tháng 12 năm 2021

Nghị quyết 41/2021 / QH15 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

13/11/2021

28 tháng 12 năm 2021

Nghị quyết 42/2021 / QH15 kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV

13/11/2021

28 tháng 12 năm 2021

 

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng