Ví dụ về nhà vệ sinh ở trường tiểu học – TH01: Sơ đồ mặt bằng

  • 10/01/2022

– Hạng I:

+ Cá nhân đảm nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng công trường phải có đủ tiêu chuẩn là Chỉ huy trưởng công trường loại I phù hợp với lĩnh vực chuyên môn;

+ Cá nhân phụ trách xây dựng các lĩnh vực chuyên môn phải có trình độ đại học, cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận và có thời gian công tác từ 3 năm trở lên đối với trình độ đại học và 5 năm đối với trình độ cao. trường Cao đẳng nghề;

+ Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu để đáp ứng yêu cầu xây dựng công trình phù hợp với công việc mà mình tham gia;

+ Đã trực tiếp thi công hạng mục, công trình, bộ phận công trình (đối với công trình xây dựng chuyên ngành) có liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ của ít nhất 01 người; Công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên cùng loại đối với công trình xây dựng;

+ Đã trực tiếp thi công, lắp đặt thiết bị của hạng mục công trình, công trình có liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ cho ít nhất 01 công trình cấp I trở lên hoặc 02 công trình cấp II trở lên đối với trường hợp xây lắp thiết bị trên dự định.

– Hạng II:

+ Cá nhân đảm nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng công trường phải đủ tiêu chuẩn chức danh Chỉ huy trưởng công trường hạng II trở lên, phù hợp với chuyên ngành đảm nhiệm;

+ Cá nhân phụ trách xây dựng các lĩnh vực chuyên ngành phải có trình độ đại học, cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận và có thời gian công tác từ 1 năm trở lên đối với trình độ đại học, 3 năm đối với trình độ cao đẳng. trường Cao đẳng nghề;

+ Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu để đáp ứng yêu cầu xây dựng công trình phù hợp với công việc mà mình tham gia;

+ Đã trực tiếp thi công hạng mục, công trình, bộ phận công trình (đối với công trình xây dựng chuyên ngành) có liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ của ít nhất 01 người; Công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên cùng loại đối với công trình xây dựng;

+ Đã trực tiếp thi công, lắp đặt thiết bị của hạng mục công trình, công trình có liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ cho ít nhất 01 công trình cấp II trở lên hoặc 02 công trình cấp III trở lên đối với trường hợp xây lắp thiết bị trên công trình.

– Hạng III:

+ Cá nhân đảm nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng công trường phải có đủ tiêu chuẩn chức danh Chỉ huy trưởng công trường hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn;

+ Cá nhân phụ trách xây dựng trong lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học, cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận;

+ Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu để đáp ứng yêu cầu thi công các công trình phù hợp với công việc đang làm.

Ghi chú:

– Xem Bảng phân loại công trình xây dựng loại I, II, III và IV tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 03/2016 / TT-BXD

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng