Tổng cục Thuế làm rõ quy định về xác định quan hệ liên kết theo nguồn vốn vay

  • 10/01/2022

Tổng cục Thuế khẳng định, quy định xác định quan hệ liên kết theo nguồn vốn vay không phải là quy định mới.

Tổng cục Thuế khẳng định, quy định xác định quan hệ liên kết theo nguồn vốn vay không phải là quy định mới.

Căn cứ quy định về xác định mối quan hệ liên kết theo nguồn vốn vay quy định tại Thông tư số 117/2005 / TT-BTC; Thông tư số 66/2010 / TT-BTC; Nghị định số 20/2017 / NĐ-CP và Nghị định số 132/2020 / NĐ-CP.

Tổng cục Thuế khẳng định, đây không phải là quy định mới về việc xác định quan hệ liên kết theo nguồn vốn vay. Đặc biệt, Nghị định số 20/2017 / NĐ-CP và Nghị định số 132/2020 / NĐ-CP cũng tăng tỷ lệ cao hơn so với quy định tại Thông tư số 66 (từ 20% lên 25%). Đặc biệt:

– Tại điểm đ khoản 4 Điều 3 Thông tư số 66/2010 / TT-BTC quy định:

“E) Doanh nghiệp bảo lãnh, cho doanh nghiệp khác vay vốn dưới mọi hình thức, với điều kiện mức vốn vay tối thiểu bằng 20% ​​vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp vay và chiếm trên 50% tổng giá trị trung và dài hạn. – các khoản nợ kỳ hạn của doanh nghiệp đi vay;

– Tại Điểm d Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 20/2017 / NĐ-CP và Điểm d Khoản 2 Điều 5 Nghị định 132/2020 / NĐ-CP quy định:

“D) Doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho doanh nghiệp khác vay vốn dưới mọi hình thức (kể cả khoản vay của bên thứ ba được bảo đảm bằng nguồn tài chính và các giao dịch tài chính của bên liên quan); có tính chất tương tự) với điều kiện mức vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ doanh nghiệp vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp vay; ”

Vì vậy, đây không phải là quy định mới gây khó cho doanh nghiệp trong việc xác định quan hệ liên kết theo vốn vay như Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã đề cập.

Khi xác định 02 doanh nghiệp có quan hệ liên kết thì giao dịch phát sinh giữa 02 doanh nghiệp này là giao dịch liên kết và phải được kê khai xác định theo quy định.

Đồng thời, trường hợp doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết thì khoản chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế sẽ áp dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017 / NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung). bổ sung tại Nghị định số 68/2020 / NĐ-CP) và Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 132/2020 / NĐ-CP.

Tuy nhiên, do nhiều doanh nghiệp Việt Nam hoạt động chủ yếu bằng vay vốn ngân hàng với số vốn vay lớn gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu nên nhiều doanh nghiệp được xác định có quan hệ liên kết với doanh nghiệp là ngân hàng. khi vay trên 25% vốn góp của chủ sở hữu và chiếm trên 50% tổng nợ trung dài hạn.

Qua thực tế triển khai nhiệm vụ, Tổng cục Thuế nhận được một số văn bản đề nghị các Cục Thuế về việc xác định mối quan hệ liên kết theo nguồn vốn vay, trong đó có việc xác định mối quan hệ liên kết vay vốn giữa doanh nghiệp và ngân hàng. với số vốn vay hơn 25% vốn tự có. Trong đó, giao dịch xác định chi phí lãi vay với ngân hàng theo nguyên tắc giao dịch độc lập không phải là vướng mắc đối với doanh nghiệp, nhưng vấn đề là khi xác định quan hệ liên kết theo nguồn vốn vay với ngân hàng thì doanh nghiệp và ngân hàng có các giao dịch sẽ được xác định là giao dịch liên kết, chi phí lãi vay được trừ sẽ áp dụng biện pháp kiểm soát theo quy định của Nghị định.

Tổng cục Thuế nhận thấy việc xác định quan hệ liên kết bằng vốn vay với đặc thù của doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải nghiên cứu (có thể nâng lên mức cao hơn – không giữ nguyên 25% như hiện nay) cho phù hợp hơn. với đặc thù của các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động chủ yếu bằng vốn vay.

Tuy nhiên, nghiên cứu này cũng cần phải xem xét thêm vì Nghị quyết số 50-NQ / TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp (trích nội dung) “… Nghiên cứu, xây dựng quy định để khắc phục tình trạng “vốn mỏng”, chuyển giá, đầu tư “ẩn”, đầu tư “ẩn” … “

Liên quan đến vấn đề trên, Tổng cục Thuế đã có cuộc trao đổi với các chuyên gia của Dự án RARS (Dự án Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế) về việc có nên áp dụng vốn mỏng cho tất cả các doanh nghiệp Việt Nam hay không. hay không.

Theo đó, các chuyên gia của Dự án RARS khuyến cáo, ở Việt Nam, các doanh nghiệp thường vay rất nhiều, “mức thị trường” không phải là vay 3-> 4 lần vốn chủ sở hữu mà có thể lên tới 7-> 8 lần. Vì vậy, Việt Nam cần cân nhắc khi đưa ra quy định vốn mỏng áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng