Tội Bắt, Giữ Hoặc Giam Người Trái Pháp Luật Theo Quy Định Của Blhs 2015

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật theo quy định của BLHS 2015

Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật được quy định tại Điều 157 BLHS 2015

“Điều 157. Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật

1. Người nào bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 153 và Điều 377 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến. ba tháng. 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Chống người thi hành công vụ;

d) Phạm tội 02 lần trở lên;

d) Đối với 02 người trở lên;

e) Đối với người dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai, người già yếu, người không có khả năng tự vệ;

g) Làm cho người bị bắt, người bị tạm giữ, người bị phạt tù hoặc gia đình họ lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn;

h) Gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần, hành vi của người bị bắt, tạm giữ, tạm giam mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 12 năm:

a) Làm cho một người bị bắt, bị giam, bị tù hoặc tự sát;

b) Tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục người bị bắt, tạm giữ, tạm giam;

c) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần, hành vi của người bị bắt, tạm giữ, tạm giam mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ từ 1 năm đến 5 năm. ”

Theo đó, bắt, giữ người trái pháp luật là hành vi ngăn cản hoặc tước quyền tự do di chuyển thi thể của người khác trái với quy định của pháp luật.

* Mặt khách quan:

– Bắt giữ người trái pháp luật: Thể hiện ở hành vi khống chế người khác để tạm giữ, tạm giam.

Việc kiểm soát này có thể bằng vũ lực hoặc các biện pháp khác nhau như trói, còng tay, v.v.

– Bắt giữ người trái pháp luật: Được thể hiện ở việc không để người bị bắt vượt quá tầm kiểm soát của người phạm tội trong một thời gian ngắn.

– Bắt giữ người trái pháp luật: Được thể hiện ở hành vi nhốt người bị bắt vào một nơi nhất định trong một thời gian nhất định (như trong nhà…).

– Các dấu hiệu khác: Hành vi bắt, giữ hoặc giam người nói trên phải trái pháp luật.

Tội phạm hoàn thành kể từ khi người phạm tội thực hiện hành vi nhằm bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật.

* Khách thể: Quyền tự do thân thể của công dân được pháp luật bảo vệ.

* Mặt chủ quan: Người phạm tội này với lỗi cố ý.

* Chủ thể: Bất kỳ ai có năng lực tội phạm.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng