Thuế Tndn Đối Với Trợ Cấp Thôi Việc Cho Người Lao Động

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Thuế TNDN đối với trợ cấp thôi việc cho người lao động (Ảnh minh họa)

Theo đó, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến ​​như sau:

– Căn cứ Nghị định 127/2008 / NĐ-CP ngày 12/12/2008:

+ Tại Điều 2, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp:

“1. Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội là công dân Việt Nam giao kết các loại hợp đồng lao động và hợp đồng làm việc với người sử dụng lao động quy định tại Điều 3 Nghị định này:

… b) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;… ”

+ Điều 3 quy định người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo khoản 4 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội là người sử dụng lao động sử dụng từ mười (10) người lao động trở lên tại cơ quan. , các đơn vị, tổ chức hoặc doanh nghiệp như sau:

“… 3. Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư. ”

+ Tại Điều 41 chuyển sang Khoản 6 Điều 139 Luật BHXH:

“thứ nhất. Thời gian người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 102 của Luật bảo hiểm xã hội không được tính để hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về cán bộ và công chức.

3. Thời gian người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 102 của Luật bảo hiểm xã hội được tính để miễn trách nhiệm trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc theo quy định. của pháp luật về lao động, pháp luật về cán bộ, công chức.

… ”

+ Điều 43 quy định về hiệu lực:

“Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.”

– Căn cứ điểm 2.12 Khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015 / TT-BTC quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“2.12. Việc chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động là không đúng quy định hiện hành ”.

Từ các quy định trên, kể từ ngày 01/01/2009, Công ty có trách nhiệm đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động và người lao động sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp do Cơ quan bảo hiểm chi trả.

Trường hợp Công ty trả trợ cấp thôi việc cho người lao động không đúng quy định thì không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Công văn 36670 / CTHN-TTHT ban hành ngày 28/09/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng