Thuế Thu Nhập Cá Nhân Nộp Khi Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Thuế thu nhập cá nhân nộp khi chấm dứt hợp đồng lao động (Ảnh minh họa)

Căn cứ khoản 2 Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Luật số 26/2012 / QH13).

“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương;

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ: phụ cấp, trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công; phụ cấp quốc phòng, an ninh; phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với ngành, nghề, công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực theo quy định của pháp luật; trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con, nhận nuôi con nuôi, trợ cấp suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, trợ cấp tuất hàng tháng và các khoản trợ cấp khác theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội ; trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của Bộ luật Lao động; các khoản trợ cấp có tính chất bảo trợ xã hội và các khoản trợ cấp, trợ cấp khác không mang tính chất tiền lương, tiền công theo quy định của Chính phủ. ”

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 8 và khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013 / TT-BTC.

“Điều 8. Xác định thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, tiền lương, tiền công

2. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công

a) Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền công và các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế. thuế theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này.

Điều 25. Các chứng từ khấu trừ thuế và khấu trừ thuế

1. Khấu trừ thuế

Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập, cụ thể như sau:

b) Thu nhập từ tiền lương, tiền công

b.1) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp người lao động ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên. ) tháng trở lên tại nhiều nơi.

b.2) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên mà nghỉ việc trước thời hạn hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn khấu trừ thuế theo quy định của Luật này. Biểu thuế lũy tiến từng phần.

… “

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam trả thu nhập từ tiền lương từ 02 triệu đồng / lần trở lên cho người lao động tại thời điểm sau khi chấm dứt hợp đồng lao động thì Công ty phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của người lao động tại tỷ lệ 10% trên tổng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 (đã được sửa đổi tại khoản 2 Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân). 1 Điều 1 Luật số 26/2012 / QH13).

Trường hợp người lao động chỉ có thu nhập khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên mà ước tính tổng thu nhập chịu thuế sau khi giảm trừ gia cảnh của người lao động không đủ để nộp thuế thì người lao động phải nộp thuế. Người lao động có thu nhập làm cam kết không bị khấu trừ thuế TNCN 10% gửi về Công ty để Công ty làm căn cứ tạm tính không khấu trừ thuế TNCN.

Cam kết không bị khấu trừ 10% thuế TNCN
PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng