Thừa Kế Cổ Phần Có Trở Thành Cổ Đông Công Ty?

  • 02/04/2020

Thừa kế cổ phần có trở thành cổ đông công ty? Quý khách cần gặp luật sư để được tư vấn thêm về việc này vui lòng liên hệ số 1900636383 (miễn phí)

Trong trường hợp cổ đông là cá nhân chết thì cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ sẽ trở thành di sản thừa kế. Vậy người thừa kế cổ phần có trở thành cổ đông công ty?

Thừa kế cổ phần có trở thành cổ đông công ty?

Theo Điều 612 Bộ luật Dân sự năm 2015, di sản thừa kế gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác.

Theo đó, số cổ phần trong công ty là một phần tài sản của cá nhân và là di sản thừa kế khi người đó chết.

Thêm vào đó, khoản 3 Điều 126 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về chuyển nhượng cổ phần như sau:

Trường hợp cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của cổ đông đó là cổ đông của công ty”. 

Như vậy, người thừa kế cổ phần sẽ trở thành cổ đông công ty dù là thừa kế theo di chúc hay theo pháp luật.


Người thừa kế cổ phần sẽ trở thành cổ đông công ty (Ảnh minh họa)
 

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế là cổ phần

Những người thừa kế theo di chúc hoặc thừa kế theo pháp luật của cổ đông sáng lập sẽ tiến hành khai nhận di sản.

Trường hợp di sản thừa kế được chia theo pháp luật thì những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất (vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết) tiến hành khai nhận di sản.

Hồ sơ cần chuẩn bị:

Khi tiến hành công chứng/chứng thực văn bản khai nhận di sản thừa kế, những người thừa kế cần chuẩn bị một số giấy tờ như sau:

- Di chúc hợp pháp của người có di sản thừa kế để lại (Đối với trường hợp thừa kế theo di chúc);

- Giấy chứng tử

- Giấy tờ chứng minh mối quan hệ huyết thống;

- Giấy chứng nhận góp vốn do công ty cấp cho cổ đông khi tiến hành góp vốn vào công ty; sổ đăng ký cổ đông.

Sau khi khai nhận di sản thừa kế, người thừa kế cổ phần của cổ đông sáng lập đã chết phải thông báo với công ty về việc hưởng thừa kế cổ phần của cổ đông sáng lập.

Tiếp đó, công ty phải thực hiện thủ tục Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần tới Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở.

Quý khách cần gặp luật sư để được tư vấn thêm về việc này vui lòng liên hệ số 1900636383 (miễn phí)

 

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng