Chính Sách Cho Thôi Việc Ngay Đối Với Công Chức, Viên Chức Do Tinh Giản Biên Chế

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Chính sách cho thôi việc ngay đối với công chức, viên chức do tinh giản biên chế

Chính sách thôi việc ngay lập tức

Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định 108/2014 có tuổi đời tối đa thấp hơn 2 năm so với tuổi nghỉ hưu tối thiểu quy định tại Khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động thì không đủ điều kiện. hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 108/2014 hoặc dưới 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động mà không đủ điều kiện để hưởng chế độ hưu trí. chính sách nghỉ hưu sớm quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 108/2014, nếu nghỉ việc ngay thì được hưởng trợ cấp như sau:

– Được trợ cấp 03 tháng lương hiện hưởng để tìm việc làm;

– Được trợ cấp 1,5 tháng lương cho mỗi năm làm việc có đóng bảo hiểm xã hội.

Chính sách thôi việc sau khi học nghề

Người thuộc diện tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định 108/2014 dưới 45 tuổi, có đủ sức khỏe, tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật nhưng đang đảm nhận công việc không phù hợp. Nếu phù hợp với trình độ, chuyên ngành đào tạo, có nguyện vọng thôi việc thì được cơ quan, đơn vị cho đi học nghề trước khi giải quyết thôi việc, tự tìm việc làm mới, được hưởng chế độ các chế độ sau:

– Được hưởng nguyên lương tháng hiện hưởng và được cơ quan, đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian học nghề, nhưng thời gian hưởng tối đa là 06 tháng;

– Được hỗ trợ kinh phí học nghề bằng chi phí học nghề, tối đa không quá 06 tháng lương hiện hưởng để đóng cho cơ sở dạy nghề;

– Học xong được trợ cấp 03 tháng tiền lương đang hưởng tại thời điểm đi học để tìm việc làm;

– Được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương cho mỗi năm làm việc có đóng bảo hiểm xã hội;

– Trong thời gian tập sự được tính thời gian công tác liên tục nhưng không tính thâm niên để nâng lương hàng năm.

Các đối tượng nghỉ việc nêu trên được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và cấp sổ bảo hiểm xã hội hoặc nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội; không được hưởng chính sách thôi việc theo quy định tại Nghị định 46/2010 / NĐ-CP và Nghị định 29/2012 / NĐ-CP.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng