Thời Gian Thẩm Định Báo Cáo Nghiên Cứu Dự Án Đầu Tư Xây Dựng

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Thời gian thẩm định Báo cáo nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng (Ảnh minh họa)

– Thời gian thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của dự án sử dụng vốn đầu tư công được quy định như sau:

+ Đối với dự án quan trọng quốc gia, thời gian thẩm định thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công;

+ Đối với dự án nhóm A, thời gian thẩm định không quá 40 ngày, trong đó thời gian thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng không quá 35 ngày;

+ Đối với dự án nhóm B thời gian thẩm định không quá 30 ngày, trong đó thời gian thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng không quá 25 ngày;

+ Đối với dự án nhóm C, thời gian thẩm định không quá 20 ngày, trong đó thời gian thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng không quá 15 ngày.

– Đối với các dự án đầu tư xây dựng không thuộc quy định trên thì thời gian thẩm định báo cáo do người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

Trường hợp dự án phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thì thời gian thẩm định đối với cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện theo quy định nêu trên; Đối với dự án quan trọng quốc gia không sử dụng vốn đầu tư công, thời gian thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng không quá 80 ngày.

Căn cứ pháp lý: Khoản 16 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng