Hướng Dẫn Kinh Phí Công Đoàn Tại Doanh Nghiệp Chưa Có Công Đoàn Cơ Sở

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Hướng dẫn định mức kinh phí công đoàn tại doanh nghiệp chưa có công đoàn cơ sở (Hình ảnh minh họa)

Theo Quyết định 1908 / QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 quy định rõ các khoản chi tại doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở:

Chi cho các hoạt động tuyên truyền, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, ký kết thỏa ước lao động tập thể, bảo vệ, chăm sóc người lao động tại đơn vị.

Tuy nhiên, hiện nay, việc đóng kinh phí công đoàn cho người lao động ở các doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở còn chậm, làm tồn đọng kinh phí thu ở công đoàn cơ sở.

Để thực hiện tốt việc thu, chi và quản lý kinh phí công đoàn tại các doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở, Tổng Liên đoàn yêu cầu các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, và Công đoàn. Các Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn:

– Chỉ đạo công đoàn cấp trên cơ sở được phân cấp rà soát toàn bộ kinh phí đã thu, kinh phí đã chi và số kinh phí còn lại chưa chi.

– Khảo sát, nắm bắt tình hình sinh hoạt và nhu cầu chi tiêu, nhiệm vụ cho người lao động trong doanh nghiệp; Lập kế hoạch và dự toán chi theo quy định của Tổng Liên đoàn.

– Trên cơ sở kế hoạch và dự toán chi đã xây dựng, công đoàn cấp trên được phân cấp thu tổ chức chi cho người lao động theo nội dung chi kế hoạch, phát huy hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. điều kiện thực tế của người lao động tại doanh nghiệp.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng