Hướng Dẫn Đăng Ký Chuyển Đổi Từ Hộ Kinh Doanh Thành Doanh Nghiệp

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Hướng dẫn đăng ký chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp (Ảnh minh họa)

Địa điểm đăng ký chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

Chủ hộ kinh doanh đăng ký chuyển đổi tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính.

Hồ sơ đăng ký chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

Khoản 2 Điều 27 Nghị định 01 quy định, hồ sơ chuyển đổi bao gồm:

– Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký thuế.

– Các giấy tờ khác khi hộ kinh doanh muốn chuyển thành doanh nghiệp tương ứng như sau:

+ Chuyển thành doanh nghiệp tư nhân, hồ sơ bao gồm: Đơn đăng ký kinh doanh và bản sao giấy tờ hợp pháp của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

+ Chuyển đổi sang hình thức công ty hợp danh, hồ sơ chi tiết tại đây (hồ sơ không bao gồm giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

+ Chuyển đổi sang công ty cổ phần, hồ sơ chi tiết tại đây (hồ sơ không bao gồm giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

+ Chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, hồ sơ chi tiết xem tại đây (hồ sơ không bao gồm Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

Trường hợp hộ kinh doanh có nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp thì phải làm thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần. mua cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư thì trong hồ sơ phải có văn bản chấp thuận của Cơ quan đăng ký đầu tư về việc nhà đầu tư, tổ chức nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp. tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho hộ kinh doanh muốn chuyển đổi.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Phòng đăng ký kinh doanh gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh. cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở chính để chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng