Thủ Tục Đổi, Cấp Lại, Điều Chỉnh Thông Tin Trên Sổ Bhxh, Thẻ Bhyt Mới Nhất

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Thủ tục đổi, cấp lại, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT mới nhất (Ảnh minh họa)

Trình tự thực hiện

Bước 1. Lập hồ sơ theo quy định trong thành phần hồ sơ bên dưới.

Bước 2. Gửi đơn đăng ký

– Những người tham gia

+ Người đang làm việc: Nộp hồ sơ tại đơn vị nơi bạn đang làm việc hoặc nộp cho cơ quan BHXH để thu.

+ Người tham gia BHXH tự nguyện, tham gia BHYT theo hộ gia đình được ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần tiền đóng BHYT: Nộp hồ sơ tại đại lý thu hoặc cơ quan BHXH trực tiếp.

+ Người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc đã hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đề nghị cấp lại, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH: Nộp cho BHXH cả nước.

+ Người tham gia do tổ chức BHXH đóng BHYT: Nộp hồ sơ tại UBND cấp xã hoặc cơ quan BHXH. Đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp khi cấp lại, đổi thẻ BHYT: Nộp hồ sơ tại BHXH tỉnh.

+ Người tham gia do ngân sách nhà nước đóng BHYT: nộp hồ sơ tại UBND cấp xã. Trường hợp điều chỉnh thông tin thì nộp hồ sơ tại UBND cấp xã hoặc cơ quan BHXH trực tiếp thu. Người đã hiến bộ phận cơ thể: nộp giấy ra viện cho cơ quan BHXH để thu.

+ Học sinh, sinh viên đóng BHYT theo trường: Nộp hồ sơ về trường.

– Bài học

+ Người sử dụng lao động: kê khai hồ sơ liên quan nộp cho BHXH cấp tỉnh, cấp huyện hoặc tại Trung tâm Dịch vụ HCC các cấp.

+ Ủy ban nhân dân cấp xã; Cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh, người có công; Cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong lĩnh vực lao động – thương binh và xã hội; Đại lý thu tiền; Ngôi trường; Phòng / Tổ giải quyết quyền lợi BHXH: kê khai các hồ sơ liên quan sau đó nộp cho cơ quan BHXH hoặc tại Trung tâm Dịch vụ HCC các cấp.

Bước 3. Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định.

Bước 4. Nhận kết quả giải quyết gồm sổ BHXH, thẻ BHYT

Làm thế nào để thực hiện

– Nộp:

+ Đối tượng tham gia: nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại cơ quan BHXH, Trung tâm Dịch vụ HCC các cấp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua phương thức điện tử với cơ quan BHXH. Trường hợp giao dịch điện tử: cá nhân đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện tử đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua tổ chức I-VAN.

+ Đơn vị: nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc giao dịch điện tử. Trường hợp giao dịch điện tử: Đơn vị lập hồ sơ sử dụng phần mềm kê khai của Cục QLTT hoặc Tổ chức I-VAN; Ký điện tử vào đơn và gửi đến Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam hoặc qua I-VAN.

– Nhận kết quả giải pháp:

+ Người tham gia nhận sổ BHXH, thẻ BHYT tại cơ quan BHXH hoặc Trung tâm Dịch vụ HCC các cấp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích;

+ Đơn vị nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc Trung tâm Dịch vụ HCC các cấp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thành phần hồ sơ

* Cấp lại, thay đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH

– Trường hợp cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS).

Mẫu tờ khai điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT

– Trường hợp gộp sổ BHXH: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS); Các sổ BHXH đề nghị cấp (nếu có).

– Trường hợp cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, chữ đệm; ngày sinh; giới tính, quốc tịch, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH.

** Đối với người tham gia:

– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS).

– Các tài liệu liên quan kèm theo như sau:

+ Trường hợp thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày sinh; quan hệ tình dục; Quốc tịch: Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh do cơ quan hộ tịch cấp theo quy định và chứng minh nhân dân / thẻ căn cước / hộ chiếu. (đầu tiên)

Nếu là Đảng viên: Lý lịch Đảng viên (hồ sơ gốc) khi kết nạp.

+ Trường hợp người tham gia thay đổi nơi làm việc: Quyết định (bằng văn bản) chứng minh địa điểm làm việc. (2)

– Đối với đơn vị: trường hợp người lao động nộp hồ sơ qua đơn vị.

– Xác nhận tờ khai (TK1-TS) khi người lao động điều chỉnh thông tin cá nhân trên sổ BHXH: thông tin điều chỉnh đã đúng với hồ sơ quản lý và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung xác nhận, chữ ký, đóng dấu. và viết tên của bạn. Đối với người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH thì không phải xác nhận;

– Bảng kê thông tin (mẫu D01-TS).

– Trường hợp trên sổ BHXH đã ghi thời gian đóng BHXH đối với người tham gia được cộng dồn thời gian nhưng không phải đóng BHXH trước năm 1995: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH và bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS) và các tài liệu liên quan kèm theo đối với từng trường hợp sau:

Hồ sơ tương ứng cho từng trường hợp

** Điều chỉnh công việc hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

+ Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS);

+ Hồ sơ kèm theo gồm một trong các giấy tờ sau: Quyết định phân công vị trí việc làm và xếp lương; Hợp đồng lao động, Hợp đồng làm việc và các tài liệu khác liên quan đến việc điều chỉnh.

* Đối với trường hợp cấp lại, cấp đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế:

Những người tham gia:

– Trường hợp cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do bị mất, bị hỏng; đổi thẻ BHYT do thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)

Lưu ý: Người tham gia BHYT được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu trong tháng đầu tiên

– Đổi thẻ BHYT do quyền lợi BHYT cao hơn

+ Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)

Các tài liệu hỗ trợ liên quan như sau:

Các tài liệu hỗ trợ cụ thể

– Đổi thẻ BHYT do thay đổi thông tin nhân thân, bổ sung mã nơi sinh sống trên thẻ BHYT.

+ Trường hợp thay đổi thông tin cá nhân do người tham gia khai báo không đúng với hồ sơ gốc: Hồ sơ kèm theo gồm một trong các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh khác do cơ quan có thẩm quyền cấp. cơ quan, tổ chức như: Giấy xác nhận của Công an cấp xã hoặc Giấy xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh …

+ Trường hợp thay đổi thông tin cá nhân do đơn vị kê khai sai với hồ sơ người tham gia: Cơ quan BHXH rà soát, thông báo và phối hợp với đơn vị điều chỉnh thông tin in trên thẻ BHYT.

+ Các trường hợp do bổ sung mã nơi sinh sống đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tham gia BHYT đang sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn. kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; đối tượng tham gia BHYT đang sinh sống tại các xã đảo, huyện đảo

Nếu đối tượng là người lao động: cơ quan BHXH có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, xác định đối tượng đang làm việc ở vùng nào thì cấp mã nơi ở theo vùng đó. Đối với các đối tượng khác: Hồ sơ kèm theo là sổ hộ khẩu.

+ Trường hợp người tham gia do cơ quan BHXH quản lý có yêu cầu điều chỉnh thông tin cá nhân để khám bệnh, chữa bệnh.

Hồ sơ kèm theo gồm một trong các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ tùy thân có ảnh khác do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp như: Công an xã hoặc xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh …

Lưu ý: người tham gia không có các giấy tờ trên, nhưng có các giấy tờ liên quan khác để chứng minh và làm căn cứ điều chỉnh (trừ các trường hợp: điều chỉnh nhân thân, bổ sung mã số nơi đối tượng sinh sống) như: giấy tờ chứng minh nhân dân. có công với cách mạng; cựu chiến binh theo quy định của Pháp lệnh Cựu chiến binh (sử dụng các giấy tờ sau: lý lịch cán bộ, hoặc Phụ lục 63; lý lịch quân nhân; thẻ quân nhân; hồ sơ Đảng viên lập trước ngày cựu chiến binh nghỉ hưu). Bộ đội phục viên, xuất ngũ, thôi việc; quyết định hưởng chế độ hưu trí của cơ quan có thẩm quyền; Trường hợp mất quyết định phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành thì bổ sung “Giấy xác nhận lý lịch công vụ”. đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ”của thủ trưởng đơn vị cấp trung đoàn trở lên, nơi trực tiếp quản lý đối tượng trước khi phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành theo quy định tại Thông tư này. / 2012 / TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC; người tham gia kháng chiến, đơn vị nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH xem xét, giải quyết (không ghi trong danh sách hồ sơ).

Đơn vị: trường hợp người lao động nộp hồ sơ qua đơn vị.

– Xác nhận tờ khai (TK1-TS) khi người lao động điều chỉnh thông tin cá nhân trên thẻ BHYT; Đối với người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì không phải xác nhận.)

– Bảng kê thông tin (mẫu D01-TS).

Thời hạn giải quyết

– Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, chữ đệm; ngày sinh; giới tính, dân tộc; Quốc tịch; sổ BHXH bị mất, hỏng; cộng thời gian nhưng không phải đóng BHXH, điều chỉnh làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc gộp sổ BHXH: không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. theo quy định. Trường hợp phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị mà người lao động có thời gian công tác thì không quá 45 ngày, nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết.

– Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH: chậm nhất là 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

– Cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế:

+ Trường hợp thay đổi thông tin: Không quá 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

+ Trường hợp thông tin không thay đổi hoặc người tham gia điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: thanh toán ngay trong ngày khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Phí: Không

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng