Thủ Tục Đề Nghị Miễn Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Thuế, Hóa Đơn

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Thủ tục đề nghị miễn xử phạt hành chính về thuế, hóa đơn (Ảnh minh họa)

** Trường hợp được miễn tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Người nộp thuế bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn bị thiệt hại về vật chất trong trường hợp bất khả kháng theo quy định được miễn phạt, cụ thể:

– Người nộp thuế bị thiệt hại về vật chất do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ;

– Các trường hợp bất khả kháng khác bao gồm chiến tranh, bạo loạn, đình công phải ngừng sản xuất, kinh doanh hoặc rủi ro không do trách nhiệm chủ quan của người nộp thuế mà người nộp thuế không có khả năng gánh chịu. nguồn tài chính nộp ngân sách nhà nước.

** Thủ tục đề nghị miễn tiền phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn

Đơn xin miễn tiền phạt vi phạm hành chính

(1) Hồ sơ

– Đơn đề nghị miễn tiền phạt theo mẫu, nêu rõ lý do đề nghị miễn tiền phạt; xác định giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại; số tiền phạt, số tiền phạt chậm nộp (nếu có) đề nghị miễn;

– Văn bản đề nghị miễn tiền phạt của người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt hoặc cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt, trong đó nêu rõ lý do đề nghị miễn tiền phạt; số tiền phạt, tiền chậm nộp phạt (nếu có) để đề nghị người có thẩm quyền quyết định lĩnh vực phạt;

– Văn bản xác nhận người nộp thuế bị thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc các trường hợp bất khả kháng khác theo quy định và thời gian, địa điểm xảy ra sự kiện bất khả kháng. một trong các cơ quan, tổ chức sau:

Công an xã, phường, thị trấn; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng; tổ chức cứu hộ, cứu nạn; cơ quan có thẩm quyền công bố dịch (bản chính hoặc bản sao có chứng thực công chứng, chứng thực);

– Biên bản kiểm kê, xác định giá trị thiệt hại vật chất của người nộp thuế hoặc người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế;

– Biên bản xác định giá trị thiệt hại về vật chất của tổ chức có chức năng định giá theo quy định (bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực), trừ trường hợp có hồ sơ bồi thường theo quy định;

– Hồ sơ bồi thường thiệt hại về vật chất được cơ quan bảo hiểm chấp nhận theo quy định (bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực) (nếu có);

– Quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc thông báo của cơ quan thuế về số tiền phạt còn nợ tại thời điểm bất khả kháng và tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị miễn tiền phạt;

– Hồ sơ trách nhiệm bồi thường của tổ chức, cá nhân phải bồi thường theo quy định (bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực) (nếu có).

(2) Nơi nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết

– Người nộp thuế phải có đơn đề nghị miễn toàn bộ số tiền phạt còn lại và các tài liệu kèm theo cho người / cơ quan đã ra quyết định xử phạt.

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị miễn tiền phạt, người ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải chuyển đơn kèm theo hồ sơ vụ việc đến người có thẩm quyền thẩm định việc miễn tiền phạt. và thông báo cho người yêu cầu miễn tiền phạt.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn và hồ sơ đề nghị miễn tiền phạt, người có thẩm quyền miễn tiền phạt phải ra quyết định miễn tiền phạt hoặc thông báo về việc không được miễn tiền phạt và gửi cho người có thẩm quyền miễn tiền phạt. đề nghị miễn tiền phạt, người đã ra quyết định xử phạt. Trường hợp người có thẩm quyền miễn tiền phạt không đồng ý với việc miễn tiền phạt thì phải nêu rõ lý do.

** Trong đó lưu ý:

– Không miễn phạt hành chính về thuế, hóa đơn đối với trường hợp đã chấp hành xong quyết định xử phạt.

– Trường hợp được miễn tiền phạt thì còn được miễn tiền phạt chậm nộp tương ứng.

– Mức miễn phạt tối đa bằng số tiền phạt còn lại trong quyết định xử phạt và không vượt quá giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại, sau khi trừ giá trị được bảo hiểm và bồi thường (nếu có).

Cơ sở pháp lý:

– Điều 43 Nghị định 125/2020 / NĐ-CP.

– Khoản 27 Điều 3 Luật Quản lý thuế.

– Điều 3 Nghị định 126/2020 / NĐ-CP.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng