Thủ Tục Bán Nhà Cũ Thuộc Sở Hữu Nhà Nước

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Thủ tục bán nhà cũ thuộc sở hữu nhà nước (Ảnh minh họa)

Theo đó, thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được hướng dẫn như sau:

* Trình tự thực hiện:

– Người mua nhà ở phải nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở tại đơn vị đang quản lý, vận hành nhà ở hoặc tại cơ quan quản lý nhà ở (do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định).

– Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm tiếp nhận, ghi phiếu nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ và lập danh sách người mua nhà.

Trên cơ sở hồ sơ đăng ký mua nhà ở cũ, Sở Xây dựng tổ chức họp Hội đồng xác định giá bán nhà ở để xác định giá bán nhà ở và quyền sử dụng đất.

Sau khi Hội đồng xác định giá nhà ở xác định giá bán nhà ở và quyền sử dụng đất, Sở Xây dựng lập danh sách các đối tượng được mua nhà ở kèm theo văn bản xác định giá nhà ở của Hội đồng xác định giá nhà ở. bán nhà ở trình cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở xem xét, quyết định.

Đối với nhà ở do Bộ Quốc phòng quản lý, cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị Hội đồng xác định giá bán nhà ở tổ chức họp để xác định giá; sau đó trình Bộ Quốc phòng ra quyết định bán nhà ở cũ.

– Căn cứ tờ trình của cơ quan quản lý nhà ở, cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét ra quyết định bán nhà ở cũ, trong đó nêu rõ đối tượng được mua, địa chỉ bán nhà ở. , giá bán nhà ở cũ, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất và gửi quyết định này cho cơ quan quản lý nhà ở hoặc đơn vị quản lý vận hành nhà ở để phối hợp ký kết hợp đồng mua bán nhà ở.

– Sau khi nhận được quyết định bán nhà ở cũ, đơn vị quản lý vận hành nhà ở có trách nhiệm thông báo cho người mua nhà thời gian cụ thể để ký hợp đồng mua bán nhà ở với cơ quan quản lý nhà ở.

* Cách thực hiện:

Nộp hồ sơ tại cơ quan tiếp nhận (tùy theo sự phân công nhiệm vụ của từng địa phương mà cơ quan tiếp nhận là đơn vị quản lý vận hành nhà ở cũ hoặc cơ quan quản lý nhà ở cũ).

* Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

– Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin mua nhà cũ;

+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc Thẻ quân nhân còn giá trị sử dụng; đối với vợ chồng thì phải có bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu gia đình hoặc giấy đăng ký kết hôn;

+ Hợp đồng thuê nhà ở được lập hợp pháp; giấy tờ chứng minh đã nộp đủ tiền thuê nhà ở và chi phí vận hành nhà ở tính đến thời điểm nộp hồ sơ xin mua nhà ở.

+ Trường hợp người đứng tên trong hợp đồng thuê nhà đã xuất cảnh thì phải có văn bản ủy quyền (có chứng thực của cơ quan công chứng hoặc chứng thực theo quy định cho các thành viên khác đứng tên mua nhà ở). ; Trường hợp thành viên có tên trong hợp đồng thuê nhà đã chết thì phải kèm theo giấy chứng tử.

+ Trường hợp người đang thuê từ chối quyền mua có tên trong Giấy chứng nhận thì phải có văn bản từ chối quyền mua, không đứng tên trong Giấy chứng nhận và cam kết không có tranh chấp, khiếu kiện về việc mua nhà ở. mua và bán nhà ở này;

+ Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền mua nhà (nếu có).

– Số lượng hồ sơ: 01.

* Thời hạn giải quyết: không quá 45 ngày, kể từ ngày Đơn vị quản lý vận hành nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: người đang thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

Quyết định 705 / QĐ-BXD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/03/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng