Thu hồi đất theo quy hoạch lòng đường có được bồi thường không?

  • 10/01/2022

Tại Khoản 5, Điều 3 Luật Xây dựng 2014 quy định, chỉ giới đường đỏ (thường gọi là “lòng đường”) là đường chỉ giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và trên thực địa để phân định ranh giới giữa khu đất xây dựng công trình. đất được xây dựng. công trình xây dựng và đất dành cho đường giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật khác và không gian công cộng.

Và tại Khoản 5 Điều 3 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định hành lang an toàn đường bộ là dải đất nằm dọc hai bên phần đất của đường bộ, tính từ mép ngoài của đường bộ trở ra hai bên để bảo đảm an toàn giao thông đường bộ. bộ.

Về việc bồi thường khi thu hồi đất trong khu quy hoạch, Luật Đất đai 2013 quy định như sau:

– Khoản 1 Điều 75 quy định hộ gia đình, cá nhân có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất hoặc đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật. quy định của Luật Đất đai nhưng chưa được cấp, khi Nhà nước thu hồi đất vào các mục đích quốc phòng, an ninh; Sự phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng được bù đắp.

– Tại khoản 1 Điều 88 quy định khi Nhà nước thu hồi đất, chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất mà bị thiệt hại về tài sản cũng được bồi thường.

Ngoài ra, Khoản 1 Điều 13 Nghị định 47/2014 / NĐ-CP quy định trường hợp đất không có giấy tờ về quyền sử dụng nhưng được cấp Giấy chứng nhận theo các điều kiện cụ thể của Nghị định 43/2014 / NĐ-CP. CP vẫn được bồi thường về đất như sau:

– Khi Nhà nước thu hồi đất mà người sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định 43/2014 / NĐ-CP thì có đủ điều kiện. cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 101 và Điều 102 của Luật Đất đai, các Điều 20, 22, 23, 25, 27 và 28 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP sẽ được được bồi thường về đất.

– Trường hợp người bị thu hồi đất được bồi thường bằng tiền thì số tiền được bồi thường phải trừ vào số tiền phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Như vậy, đối với đất nằm trong quy hoạch của đường nếu đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì được bồi thường về đất và tài sản trên đất theo quy định của pháp luật. . luật.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng