Thông Tư 88/2021 / Tt-Btc Về Chế Độ Kế Toán Hộ, Cá Nhân Kinh Doanh

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Thông tư 88/2021 / TT-BTC về chế độ kế toán hộ, cá nhân kinh doanh

Theo đó, Thông tư 88/2021 / TT-BTC hướng dẫn việc lập chứng từ kế toán và ghi sổ kế toán của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh.

Đối tượng áp dụng là hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai theo quy định của pháp luật về thuế.

Khuyến khích các hộ, cá nhân kinh doanh không phải thực hiện chế độ kế toán nhưng có nhu cầu áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 88/2021 / TT-BTC.

Về xác định doanh thu, chi phí và nghĩa vụ thuế: Việc xác định doanh thu, chi phí và nghĩa vụ thuế đối với từng lĩnh vực, từng ngành nghề kinh doanh của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh được thực hiện theo quy định của Luật này. quy định của pháp luật về thuế.

Thông tư 88/2021 / TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022 và thay thế Quyết định 169/2000 / QĐ-BTC và Quyết định 131/2002 / QĐ-BTC.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng