Thống Nhất Việc Thí Điểm Tách Giải Phóng Mặt Bằng Với Các Dự Án Đầu Tư

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Thống nhất việc thí điểm tách giải phóng mặt bằng khỏi các dự án đầu tư (Ảnh minh họa)

Đây là nội dung của Nghị quyết 141 / NQ-CP ngày 14/11/2021 về phiên họp Chính phủ chuyên đề tháng 11/2021.

Cụ thể, Chính phủ cơ bản đồng ý với nội dung Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình về Đề án thí điểm tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng thành các dự án độc lập.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp tiếp thu ý kiến ​​thành viên Chính phủ, rà soát kỹ lưỡng, hoàn thiện hồ sơ Đề án thí điểm. về việc tách biệt giữa bồi thường và hỗ trợ. hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tái định cư ngoài dự án đầu tư; giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký trình Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quốc hội.

Trước đó, tại Nghị quyết 29/2021 / QH15, Quốc hội đã giao Chính phủ nghiên cứu, xây dựng Đề án thí điểm tách giải phóng mặt bằng, tái định cư khỏi các dự án đầu tư, báo cáo Thường trực Chính phủ. Quốc hội để trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Ngoài ra, Chính phủ cơ bản thống nhất về chủ trương và thông qua đề xuất xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam tại tờ trình của Bộ Công Thương. Bảo vệ.

Giao Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký tờ trình của Chính phủ đề nghị Quốc hội bổ sung dự thảo Nghị quyết vào chương trình kỳ họp chuyên đề tháng 12 năm 2021 theo trình tự, thủ tục. được thông qua tại một cuộc họp.

Giao Bộ Công an xây dựng dự thảo nghị quyết của Quốc hội theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp nói trên. phiên họp.

Xem thêm tại Nghị quyết 141 / NQ-CP ngày 14/11/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng