Tháo gỡ khó khăn trong xây dựng và triển khai thí điểm các khu nhà ở xã hội tập trung

  • 10/01/2022

Trả lời các kiến ​​nghị của UBND TP. Tại Hà Nội, Bộ Xây dựng cho biết, trong năm 2021 Bộ sẽ tích cực phối hợp với UBND TP. Hà Nội nghiên cứu, đề xuất tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội độc lập, trong đó có dự án nhà ở xã hội độc lập quy mô lớn (từ 50 ha trở lên).

Công việc trên được thực hiện trong quá trình nghiên cứu, xây dựng Thông tư quy định chi tiết Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015 / NĐ-CP của Chính phủ, dự kiến ​​sẽ sớm được ban hành. vào năm 2021 ”, Bộ Xây dựng thông tin.

Về việc triển khai thí điểm khu nhà ở xã hội tập trung, hiện TP. Hà Nội đã giao chủ đầu tư nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết 5 khu đô thị nhà ở xã hội tập trung trên địa bàn với tổng diện tích khoảng 301,64 ha đất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo. Số 508 / TB-VPCP ngày 31/10/2017 về việc phát triển quỹ nhà ở xã hội theo nguyên tắc cân đối tỷ lệ chung với quy mô nhà ở thương mại trên toàn Thành phố để hình thành các khu đô thị mới. thị trường nhà ở xã hội tập trung và đồng bộ.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc việc TP. Hà Nội lựa chọn thí điểm một số công trình, dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, giao Bộ Xây dựng nghiên cứu kiến ​​nghị của thành phố. Hà Nội trong quá trình rà soát, sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan.

Ngày 31/12/2020, Bộ Xây dựng cũng đã có Tờ trình Chính phủ số 63 / TTr-BXD về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100 ngày 20/10/2015 của Chính phủ. . chính phủ. Đặc biệt, Bộ Xây dựng đã kiến ​​nghị sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến việc phát triển các dự án nhà ở xã hội độc lập (không phân biệt quy mô sử dụng đất).

Cụ thể, bổ sung quy định về chấp thuận chủ trương đầu tư và lấy ý kiến ​​thẩm định để chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo hướng đồng bộ giữa pháp luật về đầu tư và pháp luật. Nhà ở.

Bổ sung khái niệm “dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội” để tạo cơ sở pháp lý hướng dẫn các nội dung về thủ tục đầu tư xây dựng, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, xác định ưu đãi. Đối với chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội…

Sửa đổi, bổ sung một số cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội theo hướng: Cho phép các dự án nhà ở xã hội loại căn hộ được điều chỉnh tăng mật độ xây dựng hoặc hệ số sử dụng đất để đảm bảo thống nhất với quy định của pháp luật về quy hoạch. và tính khả thi; Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được dành 20% tổng diện tích đất ở để đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (bao gồm cả dự án sử dụng nhà ở xã hội). quỹ đất 20%) để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại nhằm bù đắp chi phí đầu tư, góp phần giảm giá bán, giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội, giảm giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà ở. trong xã hội sau khi đầu tư.

Đồng thời được trừ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khi chủ đầu tư phải thực hiện nghĩa vụ tài chính với địa phương; bổ sung quy định về ưu đãi đối với nhà đầu tư hoàn thành việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất. được UBND tỉnh hỗ trợ đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong dự án với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực …

Ngoài ra, sửa đổi, bổ sung quy định hướng dẫn lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 57 của Luật Nhà ở cho phù hợp với quy định của pháp luật. về đấu thầu, đầu tư, nhà ở.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng