english
english

THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI ĐÀ NẴNG

 • 21/10/2021
Khi các nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư và thành lập công ty tại Đà Nẵng, điều họ quan tâm nhất (khi gặp luật sư) là gì ? Các điều kiện Cốt Lỗi, Loại hình thành lập LLC hay JSC ≈ Quy trình hoặcThủ tục cần thiết cho nhà đầu tư nước ngoài khi bắt đầu kinh doanh tại Việt Nam ⇒ THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI TẠI ĐÀ NẴNG...

THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI TẠI ĐÀ NẴNG 

Khi các nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư và thành lập công ty tại Đà Nẵng, điều họ quan tâm nhất (khi gặp luật sư) là gì ? Các điều kiện Cốt Lỗi, Loại hình thành lập LLC hay JSC ≈ Quy trình hoặcThủ tục cần thiết cho nhà đầu tư nước ngoài khi bắt đầu kinh doanh tại Việt Nam ⇒ THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI TẠI ĐÀ NẴNG...

Thành lập công ty có vốn nước ngoài là một thủ tục hành chính pháp lý quan trọng khi nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam, vì việc được cấp phép "Đầu tư" giống như thẻ visa ra vào Việt Nam và được hoạt động kinh doanh như Công ty tại nước bản địa..

Luật Hồng Đức (LHD Law Firm, với 12 năm kinh nghiệm và Top legal500 về của Việt Nam trong lĩnh vực pháp lý tư vấn đầu tư nước ngoài, Chúng tôi xin giới thiệu sơ lược về việc "Thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Đà Nẵng" tại Việt Nam 

☑ Căn cứ quy định pháp luật về thành lập công ty vốn nước ngoài

 1. Cam kết WTO (Văn bản gối đầu giường của các nhà đầu tư)
 2. Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành 1/1/2015
 3. Luật đầu tư 2014 có hiệu lực thi hành 1/1/2015.

☑ Phân tích 

- Nhà đầu tư chọn lựa ngành nghề đầu tư vì mỗi ngành nghề sẽ được quy định rõ trong cam kết WTO sau đó nghiên cứu thêm Luật Chuyên ngành (ví dụ: kinh doanh bất động sản phải có 20 tỷ) để biết được lựa chọn chính xác và yêu cầu đầu tư.

- Sau khi chọn xong ngành nghề kinh doanh chuyển sang chọn loại hình đầu tư

☝ Tham khảo

# CÔNG TY TNHH 100 VỐN NƯỚC NGOÀI

Chương III, Điều 47. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp, trong đó:

a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi;

b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp;

c) Theo quy định của chính phủ " quy định thành lập công ty 100 vốn nước ngoài " thì việc chuyển nhượng cho thành viên khác tại điều 52 Luật Doanh Nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành ngày 1/7/2015.

2. Riêng về công ty sau khi đăng ký và được cấp giấy hoạt động mới có quyền kinh doanh

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phần.

Mục I2, Chương III, Điều 73. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.

THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI TẠI ĐÀ NẴNG

# CÔNG TY CỔ PHẦN 100 VỐN NƯỚC NGOÀI

Chương V, Điều 110. Công ty cổ phần (Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành ngày 1/7/2015)

1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa;

c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp; khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật Doanh Nghiệp 2015  này.

2. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn.

# NGHIÊN CỨU VỀ HỒ SƠ VÀ SOẠN HỒ SƠ ĐẦU TƯ

Các giấy phép phải xin đối với Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

- Giấy chứng nhận đầu tư (IRC) 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (tách giấy) (ERC)

Riêng đối với Giấy phép kinh doanh LHD Law Firm xin hướng dẫn các hồ sơ cơ bản gồm có:

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh:

Việc bổ sung mục tiêu hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa là việc điều chỉnh mục tiêu hoạt động cảu doanh nghiệp, hồ sơ bao gồm:

2.1. Hồ sơ thẩm tra dự án đầu tư theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

2.2. Hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh theo quy định tại Thông tư số 09/2007/TT-BTM,bao  gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh thực hiện theo mẫu MĐ-1 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTM;

b) Bản giải trình việc đáp ứng các đều kiện kinh doanh. Nội dung của Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh thực hiện theo Phụ lục kèm theo công văn này;

c) Bản đăng ký nội dung thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa: nêu rõ hình thức hoạt động là bán buôn, bán lẻ, lập cơ sở bán lẻ các nhóm hàng hóa; quảng cáo thương mại; giám định thương mại…

2.3. Trường hợp dự án không gắn với đầu tư xây dựng cơ sở vật chất (không gắn với xây dựng nhà xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất) nay đề nghị bổ sung thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, ngoài hồ sơ nêu tại mục 1, 2 ở trên, cần bổ sung hồ sơ về pháp nhân hoặc các giấy tờ có liên quan để chứng minh năng lực và kinh nghiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện mục tiêu hoạt động.

# LƯU Ý LÀM ĐÚNG CÁC LOẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH SAU

- Giấy chứng nhận đầu tư do Phòng Đầu tư Sở kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh cấp (IRC)

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Phòng doanh nghiệp trong nước cấp (ERC)

- Giấy phép kinh doanh do UBND cấp tỉnh/ thành phố cấp (BL)

LHD TẠI ĐÀ NẴNG

⇒ CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI NÊN LÀM GÌ SAU KHI THÀNH LẬP 

- Đăng bố cáo thành lập

​- Kê khai thuế ban đầu

- Tiến hành mua hóa đơn

- Mở tài khoản ngân hàng

-  Mở tài khoản vốn → Góp vốn vào đúng quy định

- Kê khai bảo hiểm xã hội

- Báo cáo thuế hàng quý và Năm

-------------------

→ CÔNG TY LUẬT LHD (LHD LAW FIRM) 

LHD Law Firm được đánh giá top 10 công ty Luật hàng đầu tại Việt Nam về Tư vấn thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam được xếp hạng tại Legal500 và Hg.org, với 10 năm kinh nghiệm và hệ thống văn phòng làm việc tại Tp.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Vũng Tàu…vv LHD Law Firm cam kết làm hài lòng nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

TOYOTA; WACOAL, DELOITE; DLH; SHISEIDO; FOS; DLT; YAMAZEN; SANKOUGIKEN; DIEMSANG; IFO; ALTECH; TRIUMPH; SOMETHING HOLDING, HSE, D3 AQUA, SUZUKA, TNS GLOBAL, FLEXLINK, RUNSVEN, RHODES, ADJ, AOA, BERNOFARM, INNOBAY, TELESCOPE, LEEKANG, NAMAZIE, SDGI, KI …VV

#  DỊCH VỤ NÊN DÙNG THÊM 

- CHO THUÊ VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH TẠI QUẬN HẢI CHÂU

- BÁO CÁO THUẾ

- ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU (ĐẠI DIỆN CỤC SHTT)

Liên hệ sử dụng dịch vụ "ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI" của Chúng tôi tại ĐÀ NẴNG

☎ : 0907796818 / 02366532929

☖ Tầng 9, Tòa nhà dầu khí, số 2 đường 30-4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

 danang@lhdfirm.com

Miễn phí tư vấn và gửi legal advise bằng tiếng Anh

Miễn phí báo giá  

PROFILE LHD LAW FIRM
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

LOẠI HÌNH CÔNG TY NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CHỌN TẠI ĐÀ NẴNG ?

TRẢ LỜI

Nhà đầu tư nước ngoài có quyền lựa chọn giữa một công ty vốn 100% nước ngoài hoặc liên doanh để tạo ra một doanh nghiệp tại Việt Nam. Liên doanh là một công ty được hình thành trên cơ sở hợp đồng được ký giữa hai hoặc nhiều nhà đầu tư có quốc tịch khác nhau. Một liên doanh cung cấp quyền truy cập vào thị trường nước ngoài dễ dàng hơn, và rất hữu ích để có được kiến ​​thức về các đặc điểm văn hóa - kinh tế xã hội của thị trường. Tuy nhiên, nguy cơ xung đột và bất đồng giữa các đối tác liên quan cao hơn. Công ty với 100% vốn nước ngoài, lần lượt, đảm bảo tự do hơn trong hoạt động và tổ chức của công ty, nhưng tiếp cận thị trường sẽ khó khăn hơn một chút.

Các nhà đầu tư lựa chọn một doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài khi họ quyết định khởi nghiệp tại Việt Nam có sự lựa chọn giữa ba hình thức công ty tư nhân chính:

 • một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (SLLC)
 • một công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên (MLLC)
 • một công ty cổ phần (SC), còn được gọi là một công ty cổ phần

NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CẦN CHUẨN BỊ HỒ SƠ GÌ KHI SANG ĐÀ NẴNG ĐẦU TƯ ?

TRẢ LỜI

 • Chọn loại thực thể kinh doanh. Theo Luật Doanh nghiệp, hiện có năm loại hình doanh nghiệp phổ biến: hợp đồng hợp tác kinh doanh, công ty cổ phần, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn (công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), công chúng - quan hệ đối tác tư nhân. Quyết định này đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện hoặc phá vỡ ý tưởng kinh doanh của bạn trong thực tế. Do đó, hãy thử tham khảo ý kiến ​​chuyên gia trước khi bạn đưa ra quyết định. Số lượng thành viên (cổ đông) thay đổi tùy theo loại hình kinh doanh. Dựa trên con số đó, chủ sở hữu công ty chuẩn bị các bản sao công chứng ID hoặc thị thực.
 • Chọn một tên cho công ty của bạn. Tên phải ngắn gọn, dễ nhớ và phát âm. Nó không được phép giống với tên của các công ty khác có sẵn. Tìm hiểu thêm thông tin về tên của các công ty có sẵn tại Cổng thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia trực tuyến (dangkykinhdoanh.gov.vn).
 • Ngoài loại thực thể kinh doanh và tên công ty, còn có một số vấn đề khác cần chuẩn bị cẩn thận là chọn địa điểm cho trụ sở chính của bạn, xác định vốn ủy quyền cho doanh nghiệp của bạn, chọn chức danh cho đại diện của công ty và chọn ngành pháp lý để đăng ký .

CÁC LOẠI GIẤY PHÉP PHẢI CÓ KHI THÀNH LẬP CÔNG TY NƯỚC NGOÀI TẠI ĐÀ NẴNG

TRẢ LỜI

3 LOẠI GIÁY PHÉP THÔNG THƯỜNG PHẢI CÓ CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI GỒM CÓ

- Giấy chứng nhận đầu tư (IRC)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (TÁCH GIẤY) (ERC)
- Giấy phép kinh doanh (Business License)

THỜI GIAN THÀNH LẬP CÔNG TY NƯỚC NGOÀI TẠI ĐÀ NẴNG ?

TRẢ LỜI

THỜI GIAN THÔNG THƯỜNG NHƯ SAU

Quá trình này bao gồm ba (3) giai đoạn cơ bản:

Lưu ý: Thời gian theo luật định ở trên là việc xử lý với các cơ quan chức năng và không bao gồm thời gian chuẩn bị cho các ứng dụng cũng như việc xem xét, chuẩn bị hoặc dịch tài liệu cần thiết cho quy trình.

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY NƯỚC NGOÀI NÀO UY TÍN TẠI ĐÀ NẴNG

TRẢ LỜI

LUATHONGDUC (LHD LAW FIRM) ĐƯỢC XEM LÀ ĐƠN VỊ UY TÍN CHUYÊN VỀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI ĐÀ NẴNG

VÀI NÉT VỀ CÔNG TY LUẬT LHD (LHD LAW FIRM)

LHD Law Firm được đánh giá top 10 công ty Luật hàng đầu tại Việt Nam về Tư vấn thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam được xếp hạng tại Legal500 và Hg.org, với 10 năm kinh nghiệm và hệ thống văn phòng làm việc tại Tp.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Vũng Tàu…vv LHD Law Firm cam kết làm hài lòng nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

→ Sử dụng dịch vụ tại Hà Nội quý khách liên hệ

Liên hệ sử dụng dịch vụ "ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI" của Chúng tôi tại ĐÀ NẴNG

☎ : 0907796818 / 02366532929

☖ : Tòa nhà Embassy, số 83 Trần Phú, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng

☒ danang@lhdfirm.com

1 bình luận trong bài viết này
 1. Visitor
  Linh Nga Đặng
  27/09/2019

  Chào Công ty Luật LHD Bên em có 1 khách mới là cty Nhật muốn mở cty pháp nhân ở ĐÀ NẴNG Vốn đầu tư 100% Nhật Lĩnh vực họ muốn làm là mở cty về nhập dữ liệu, data theo yêu cầu. Tức là ở bên Nhật sẽ đưa đơn hàng về VN, rồi các nhân viên của cty TẠI ĐÀ NẴNG VIỆT NAM, sẽ căn cứ theo đơn hàng đó để nhập các dữ liệu, soạn thảo các tài liệu theo đúng yêu cầu và gửi về lại bên Nhật Nhờ chị gửi giúp em báo phí dịch vụ để em báo khách ạ.

Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng