THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI ĐÀ NẴNG

 • 17/10/2022
Khi các nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư và thành lập công ty tại Đà Nẵng, điều họ quan tâm nhất (khi gặp luật sư) là gì ? Các điều kiện Cốt Lỗi, Loại hình thành lập LLC hay JSC ≈ Quy trình hoặcThủ tục cần thiết cho nhà đầu tư nước ngoài khi bắt đầu kinh doanh tại Việt Nam ⇒ THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI TẠI ĐÀ NẴNG...

THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI TẠI ĐÀ NẴNG 

Khi các nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư và thành lập công ty tại Đà Nẵng, điều họ quan tâm nhất (khi gặp luật sư) là gì ? Các điều kiện Cốt Lỗi, Loại hình thành lập LLC hay JSC ≈ Quy trình hoặcThủ tục cần thiết cho nhà đầu tư nước ngoài khi bắt đầu kinh doanh tại Việt Nam ⇒ THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI TẠI ĐÀ NẴNG...
 

Thành lập công ty có vốn nước ngoài là một thủ tục hành chính pháp lý quan trọng khi nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam, vì việc được cấp phép "Đầu tư" giống như thẻ visa ra vào Việt Nam và được hoạt động kinh doanh như Công ty tại nước bản địa..

Luật Hồng Đức (LHD Law Firm, với 12 năm kinh nghiệm và Top legal500 về của Việt Nam trong lĩnh vực pháp lý tư vấn đầu tư nước ngoài, Chúng tôi xin giới thiệu sơ lược về việc "Thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Đà Nẵng" tại Việt Nam →

☑ Căn cứ quy định pháp luật về thành lập công ty vốn nước ngoài tại Đà Nẵng

 1. Cam kết WTO (Văn bản gối đầu giường của các nhà đầu tư)
 2. Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành 1/1/2015
 3. Luật đầu tư 2014 có hiệu lực thi hành 1/1/2015.

☑ Phân tích và lựa chọn đầu tư

- Nhà đầu tư chọn lựa ngành nghề đầu tư vì mỗi ngành nghề sẽ được quy định rõ trong cam kết WTO sau đó nghiên cứu thêm Luật Chuyên ngành (ví dụ: kinh doanh bất động sản phải có 20 tỷ) để biết được lựa chọn chính xác và yêu cầu đầu tư.

- Sau khi chọn xong ngành nghề kinh doanh chuyển sang chọn loại hình đầu tư

☝ Tham khảo

📌 CÔNG TY TNHH 100 VỐN NƯỚC NGOÀI

Chương III, Điều 47. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp, trong đó:

a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi;

b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp;

c) Theo quy định của chính phủ " quy định thành lập công ty 100 vốn nước ngoài " thì việc chuyển nhượng cho thành viên khác tại điều 52 Luật Doanh Nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành ngày 1/7/2015.

2. Riêng về công ty sau khi đăng ký và được cấp giấy hoạt động mới có quyền kinh doanh

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phần.

Mục I2, Chương III, Điều 73. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.

THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI TẠI ĐÀ NẴNG

📌 CÔNG TY CỔ PHẦN 100 VỐN NƯỚC NGOÀI

Chương V, Điều 110. Công ty cổ phần (Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành ngày 1/7/2015)

1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa;

c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp; khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật Doanh Nghiệp 2015  này.

2. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn.

VẬY CHỌN HÌNH THỨC ĐẦU TƯ NÀO LÀ ỔN NHẤT 

❤️ LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI CHỌN ĐẦU TƯ TẠI ĐÀ NẴNG

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) là hình thức đầu tư phổ biến nhất của nhà đầu tư nước ngoài do thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi số vốn mà mình đã góp hoặc cam kết góp vào công ty. LLCs tạo thành một pháp nhân mới nhưng không được phép phát hành cổ phiếu.

Các LLC có thể được chia thành các LLC thành viên duy nhất, trong đó sẽ chỉ có một chủ sở hữu và nhiều LLC thành viên, trong đó sẽ có nhiều hơn một bên liên quan. Công ty TNHH một thành viên có thể được chuyển đổi thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên bằng cách thêm vốn mới từ các nhà đầu tư khác hoặc nhà đầu tư chuyển nhượng một phần vốn của mình cho người khác. Những chủ sở hữu này có thể là cá nhân hoặc công ty tư nhân. Công ty LLC nói chung có thể do nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 100%, ngoại trừ một số ngành nghề kinh doanh bắt buộc phải có bên liên quan Việt Nam (dịch vụ quảng cáo, dịch vụ viễn thông, đại lý du lịch và dịch vụ điều hành tour, v.v.).

2. Công ty Cổ phần

Công ty Cổ phần (JSC) là một pháp nhân mới được thành lập thông qua việc đăng ký mua cổ phần trong công ty. Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành cổ phần và mỗi cổ đông nắm giữ cổ phần tương ứng với số vốn mà cổ đông đó đã góp vào công ty. Cổ đông chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi số vốn đã góp của mình.

Công ty cổ phần bắt buộc phải có ít nhất ba cổ đông. Không giới hạn số lượng cổ đông tối đa trong CTCP. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, đây là loại hình cơ cấu doanh nghiệp duy nhất được phát hành cổ phiếu.

3. Văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện (RO) cung cấp dịch vụ đầu vào chi phí thấp cho các công ty có quan hệ kinh doanh hoặc dự án đầu tư tại Việt Nam. Đây là một lựa chọn phổ biến của những người mới gia nhập Thị trường Việt Nam và nó thường chuẩn bị cho việc cấy ghép thương mại trong tương lai. RO bị cấm thực hiện các hoạt động thương mại hoặc tạo ra doanh thu và nó không phải là một pháp nhân độc lập.

4. Văn phòng chi nhánh

Văn phòng Chi nhánh (BO) có thể tiến hành các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, nhưng nó không phải là một pháp nhân độc lập. Để thành lập BO, một công ty mẹ phải hoạt động kinh doanh tại nước sở tại ít nhất năm năm. BO được giới hạn trong một số loại hình kinh doanh dịch vụ, chẳng hạn như công ty luật nước ngoài, tài chính, ngân hàng, v.v.

❤️ CÁC BƯỚC THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI TẠI ĐÀ NẴNG

Xin lưu ý rằng bất kỳ tài liệu nước ngoài hoặc thông tin hỗ trợ nào được cung cấp để hoàn thành các bước này sẽ cần được công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt bởi cơ quan có thẩm quyền.

Bước 1 - Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước đầu tiên trong quy trình thành lập doanh nghiệp Việt Nam là xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) . Điều này là bắt buộc đối với tất cả các dự án muốn thành lập pháp nhân mới tại Việt Nam (bất kể tỷ lệ sở hữu nước ngoài) và thiết lập quyền đầu tư của công ty nước ngoài tại Việt Nam.

Thường mất ít nhất 15 ngày để cấp IRC kể từ ngày nộp tài liệu

Bước 2 - Xin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp (ERC) là bắt buộc đối với tất cả các dự án muốn thành lập các đơn vị mới tại Việt Nam. ERC do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh giao.

Sau khi hoàn thành bước này, pháp nhân tồn tại hợp pháp. Thường mất ít nhất 3 ngày để cấp ERC kể từ ngày tài liệu được nộp.

Bước 3 - Đăng ký con dấu, khai báo thuế sau thành lập

Sau khi IRC và ERC đã được cấp, các bước bổ sung phải được thực hiện để hoàn tất thủ tục và bắt đầu hoạt động kinh doanh. Điêu nay bao gôm:

 • Đăng ký và Thông báo con dấu;
 • Mở tài khoản ngân hàng;
 • Nộp thuế môn bài hàng năm (khoảng 90 USD);
 • Thông báo công khai việc thành lập công ty...

❤️ DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI TẠI ĐÀ NẴNG CỦA LHD LAW FIRM

💯 NGHIÊN CỨU VỀ HỒ SƠ VÀ SOẠN HỒ SƠ ĐẦU TƯ

Các giấy phép phải xin đối với Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

- Giấy chứng nhận đầu tư (IRC) 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (tách giấy) (ERC)

Riêng đối với Giấy phép kinh doanh LHD Law Firm xin hướng dẫn các hồ sơ cơ bản gồm có:

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh:

Việc bổ sung mục tiêu hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa là việc điều chỉnh mục tiêu hoạt động cảu doanh nghiệp, hồ sơ bao gồm:

2.1. Hồ sơ thẩm tra dự án đầu tư theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

2.2. Hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh theo quy định tại Thông tư số 09/2007/TT-BTM,bao  gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh thực hiện theo mẫu MĐ-1 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTM;

b) Bản giải trình việc đáp ứng các đều kiện kinh doanh. Nội dung của Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh thực hiện theo Phụ lục kèm theo công văn này;

c) Bản đăng ký nội dung thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa: nêu rõ hình thức hoạt động là bán buôn, bán lẻ, lập cơ sở bán lẻ các nhóm hàng hóa; quảng cáo thương mại; giám định thương mại…

2.3. Trường hợp dự án không gắn với đầu tư xây dựng cơ sở vật chất (không gắn với xây dựng nhà xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất) nay đề nghị bổ sung thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, ngoài hồ sơ nêu tại mục 1, 2 ở trên, cần bổ sung hồ sơ về pháp nhân hoặc các giấy tờ có liên quan để chứng minh năng lực và kinh nghiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện mục tiêu hoạt động.

💯 THỰC HIỆN CÔNG VIỆC ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ CHO CÔNG TY NƯỚC NGOÀI 

- Giấy chứng nhận đầu tư do Phòng Đầu tư Sở kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh cấp (IRC)

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Phòng doanh nghiệp trong nước cấp (ERC)

- Giấy phép kinh doanh do UBND cấp tỉnh/ thành phố cấp (BL)

LHD TẠI ĐÀ NẴNG

⇒ CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI NÊN LÀM GÌ SAU KHI THÀNH LẬP 

- Đăng bố cáo thành lập

​- Kê khai thuế ban đầu

- Tiến hành mua hóa đơn

- Mở tài khoản ngân hàng

-  Mở tài khoản vốn → Góp vốn vào đúng quy định

- Kê khai bảo hiểm xã hội

- Báo cáo thuế hàng quý và Năm

💯 LUẬT SƯ TIÊU BIỂU TẠI ĐÀ NẴNG

 
Luật sư Thịnh (Zelda) là luật sư hàng đầu về thành lập doanh nghiệp tại Đà Nẵng
Bà có 5 năm kinh nghiệm làm việc tại LHD Law Firm
Trình độ: Thạc sĩ - luật sư
Thông thạo ngoại ngữ Anh - Việt 

💯 DỊCH VỤ NÊN DÙNG KÈM TẠI ĐÀ NẴNG

- CHO THUÊ VĂN PHÒNG CHIA ẢO HOẶC CHỖ NGỒI LÀM VIỆC (HẢI CHÂU)

- BÁO CÁO THUẾ

- ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU (ĐẠI DIỆN CỤC SHTT)

- TƯ VẤN PHÁP LUẬT

-------------------

❌ CÔNG TY LUẬT LHD (LHD LAW FIRM) 

LHD Law Firm được đánh giá top 10 công ty Luật hàng đầu tại Việt Nam về Tư vấn thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam được xếp hạng tại Legal500 và Hg.org, với 10 năm kinh nghiệm và hệ thống văn phòng làm việc tại Tp.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Vũng Tàu…vv LHD Law Firm cam kết làm hài lòng nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

TOYOTA; WACOAL, DELOITE; DLH; SHISEIDO; FOS; DLT; YAMAZEN; SANKOUGIKEN; DIEMSANG; IFO; ALTECH; TRIUMPH; SOMETHING HOLDING, HSE, D3 AQUA, SUZUKA, TNS GLOBAL, FLEXLINK, RUNSVEN, RHODES, ADJ, AOA, BERNOFARM, INNOBAY, TELESCOPE, LEEKANG, NAMAZIE, SDGI, KI …VV

Liên hệ sử dụng dịch vụ "ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI" của Chúng tôi tại ĐÀ NẴNG

☎  0905987929 / 02366532929

☖ Tầng 9, Tòa nhà dầu khí, số 2 đường 30-4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

☒ danang@lhdfirm.com

Miễn phí tư vấn và gửi legal advise bằng tiếng Anh

Miễn phí báo giá  

PROFILE LHD LAW FIRM
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

LOẠI HÌNH CÔNG TY NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CHỌN TẠI ĐÀ NẴNG ?

TRẢ LỜI

Nhà đầu tư nước ngoài có quyền lựa chọn giữa một công ty vốn 100% nước ngoài hoặc liên doanh để tạo ra một doanh nghiệp tại Việt Nam. Liên doanh là một công ty được hình thành trên cơ sở hợp đồng được ký giữa hai hoặc nhiều nhà đầu tư có quốc tịch khác nhau. Một liên doanh cung cấp quyền truy cập vào thị trường nước ngoài dễ dàng hơn, và rất hữu ích để có được kiến ​​thức về các đặc điểm văn hóa - kinh tế xã hội của thị trường. Tuy nhiên, nguy cơ xung đột và bất đồng giữa các đối tác liên quan cao hơn. Công ty với 100% vốn nước ngoài, lần lượt, đảm bảo tự do hơn trong hoạt động và tổ chức của công ty, nhưng tiếp cận thị trường sẽ khó khăn hơn một chút.

Các nhà đầu tư lựa chọn một doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài khi họ quyết định khởi nghiệp tại Việt Nam có sự lựa chọn giữa ba hình thức công ty tư nhân chính:

 • một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (SLLC)
 • một công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên (MLLC)
 • một công ty cổ phần (SC), còn được gọi là một công ty cổ phần

NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CẦN CHUẨN BỊ HỒ SƠ GÌ KHI SANG ĐÀ NẴNG ĐẦU TƯ ?

TRẢ LỜI

 • Chọn loại thực thể kinh doanh. Theo Luật Doanh nghiệp, hiện có năm loại hình doanh nghiệp phổ biến: hợp đồng hợp tác kinh doanh, công ty cổ phần, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn (công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), công chúng - quan hệ đối tác tư nhân. Quyết định này đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện hoặc phá vỡ ý tưởng kinh doanh của bạn trong thực tế. Do đó, hãy thử tham khảo ý kiến ​​chuyên gia trước khi bạn đưa ra quyết định. Số lượng thành viên (cổ đông) thay đổi tùy theo loại hình kinh doanh. Dựa trên con số đó, chủ sở hữu công ty chuẩn bị các bản sao công chứng ID hoặc thị thực.
 • Chọn một tên cho công ty của bạn. Tên phải ngắn gọn, dễ nhớ và phát âm. Nó không được phép giống với tên của các công ty khác có sẵn. Tìm hiểu thêm thông tin về tên của các công ty có sẵn tại Cổng thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia trực tuyến (dangkykinhdoanh.gov.vn).
 • Ngoài loại thực thể kinh doanh và tên công ty, còn có một số vấn đề khác cần chuẩn bị cẩn thận là chọn địa điểm cho trụ sở chính của bạn, xác định vốn ủy quyền cho doanh nghiệp của bạn, chọn chức danh cho đại diện của công ty và chọn ngành pháp lý để đăng ký .

CÁC LOẠI GIẤY PHÉP PHẢI CÓ KHI THÀNH LẬP CÔNG TY NƯỚC NGOÀI TẠI ĐÀ NẴNG

TRẢ LỜI

3 LOẠI GIÁY PHÉP THÔNG THƯỜNG PHẢI CÓ CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI GỒM CÓ

- Giấy chứng nhận đầu tư (IRC)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (TÁCH GIẤY) (ERC)
- Giấy phép kinh doanh (Business License)

THỜI GIAN THÀNH LẬP CÔNG TY NƯỚC NGOÀI TẠI ĐÀ NẴNG ?

TRẢ LỜI

THỜI GIAN THÔNG THƯỜNG NHƯ SAU

Quá trình này bao gồm ba (3) giai đoạn cơ bản:

Lưu ý: Thời gian theo luật định ở trên là việc xử lý với các cơ quan chức năng và không bao gồm thời gian chuẩn bị cho các ứng dụng cũng như việc xem xét, chuẩn bị hoặc dịch tài liệu cần thiết cho quy trình.

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY NƯỚC NGOÀI NÀO UY TÍN TẠI ĐÀ NẴNG

TRẢ LỜI

LUATHONGDUC (LHD LAW FIRM) ĐƯỢC XEM LÀ ĐƠN VỊ UY TÍN CHUYÊN VỀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI ĐÀ NẴNG

VÀI NÉT VỀ CÔNG TY LUẬT LHD (LHD LAW FIRM)

LHD Law Firm được đánh giá top 10 công ty Luật hàng đầu tại Việt Nam về Tư vấn thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam được xếp hạng tại Legal500 và Hg.org, với 10 năm kinh nghiệm và hệ thống văn phòng làm việc tại Tp.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Vũng Tàu…vv LHD Law Firm cam kết làm hài lòng nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

→ Sử dụng dịch vụ tại Hà Nội quý khách liên hệ

Liên hệ sử dụng dịch vụ "ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI" của Chúng tôi tại ĐÀ NẴNG

☎ : 0907796818 / 02366532929

☖ : Tòa nhà Embassy, số 83 Trần Phú, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng

☒ danang@lhdfirm.com

1 bình luận trong bài viết này
 1. Visitor
  Linh Nga Đặng
  27/09/2019

  Chào Công ty Luật LHD Bên em có 1 khách mới là cty Nhật muốn mở cty pháp nhân ở ĐÀ NẴNG Vốn đầu tư 100% Nhật Lĩnh vực họ muốn làm là mở cty về nhập dữ liệu, data theo yêu cầu. Tức là ở bên Nhật sẽ đưa đơn hàng về VN, rồi các nhân viên của cty TẠI ĐÀ NẴNG VIỆT NAM, sẽ căn cứ theo đơn hàng đó để nhập các dữ liệu, soạn thảo các tài liệu theo đúng yêu cầu và gửi về lại bên Nhật Nhờ chị gửi giúp em báo phí dịch vụ để em báo khách ạ.

Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng