Tháng 7 năm 2021, hoàn thành kết nối và chia sẻ dữ liệu đất đai

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Tháng 7/2021, hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai (Ảnh minh họa)

Theo đó, để phát triển Chính phủ điện tử và chuyển đổi số trong giai đoạn tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, như:

– Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, đảm bảo đến tháng 7/2021 hoàn thành việc kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai theo quy định.

– Bộ Công an triển khai có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, kết nối, chia sẻ, khai thác triệt để dữ liệu nhằm giảm thiểu thủ tục giấy tờ trong giải quyết thủ tục hành chính. khai thác và sử dụng chính thức trên diện rộng.

– Các Bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc xây dựng và triển khai ngay các chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án chuyển đổi số cho giai đoạn mới, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình chuyển đổi số quốc gia.

– Các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, trường học tiếp tục duy trì và phát triển các hoạt động trực tuyến, ứng dụng công nghệ số vào mọi mặt của đời sống kinh tế – xã hội như đã hình thành trong thời gian qua. Dịch bệnh do covid-19 gây ra.

– Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường quản lý, đẩy mạnh triển khai công nghệ thông tin, viễn thông phục vụ phát triển nền kinh tế số, xã hội số.

Xem chi tiết tại Thông báo 60 / TB-VPCP ngày 24/3/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng