Tăng Thời Gian Làm Thêm Tối Đa Cho Lao Động Thời Vụ Từ 01/02/2022

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Tăng thời gian làm thêm tối đa cho lao động thời vụ từ ngày 1/2/2022 (Ảnh minh họa)

Theo đó, giới hạn giờ làm việc tiêu chuẩn và giờ làm thêm như sau:

– Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm không quá 12 giờ / ngày

– Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm không được quá 72 giờ / tuần

(Hiện tại là 60 giờ / tuần)

– Tổng số giờ làm thêm không quá 40 giờ / tháng

(Hiện tại là 32 giờ / tháng)

– Người sử dụng lao động quyết định lựa chọn áp dụng quy định về thời giờ làm việc, làm thêm giờ hàng tuần, hàng tháng và ghi vào kế hoạch thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trong năm quy định tại khoản 2 Điều này. 8 Thông tư 18/2021 / TT-BLĐTBXH.

– Tổng số giờ làm thêm của mỗi người lao động không quá 300 giờ / năm.

Như vậy, kể từ ngày 1/2/2022, thời gian làm việc và thời gian làm thêm tối đa của lao động thời vụ và lao động gia công theo yêu cầu sẽ tăng thêm 8 giờ / tuần và 8 giờ / tháng.

Thông tư 18/2021 / TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 và thay thế Thông tư 54/2015 / TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 12 năm 2015.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng