Sửa đổi Thông tư 40/2021 / TT-BTC về thuế GTGT và thuế TNCN đối với hộ, cá nhân kinh doanh

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Thông tư 100/2021 / TT-BTC sửa đổi Thông tư 40/2021 / TT-BTC về thuế GTGT và thuế TNCN đối với hộ, cá nhân kinh doanh

Theo đó, sửa đổi quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 8 Thông tư 40/2021 / TT-BTC như sau:

Tổ chức, kể cả chủ sở hữu Sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện kê khai, nộp thuế thay cho cá nhân trên cơ sở ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự.

Hiện nay, tại điểm đ khoản 1 Điều 8 Thông tư 40/2021 / TT-BTC quy định:

Tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện kê khai, nộp thuế thay cho cá nhân theo lộ trình của cơ quan thuế. Trong thời gian chưa thể kê khai thuế thay cho cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu của sàn giao dịch thương mại điện tử phải cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của cá nhân. cá nhân thông qua sàn theo yêu cầu của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật như: họ và tên; số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc hộ chiếu; mã số thuế; địa chỉ; e-mail; số điện thoại; hàng hóa và dịch vụ được cung cấp; doanh thu kinh doanh; tài khoản ngân hàng của người bán; Thông tin thích hợp khác

Như vậy, sàn thương mại điện tử sẽ không phải kê khai, nộp thuế thay cho người bán nếu người bán không ủy quyền.

Đồng thời, bỏ cụm từ “tổ chức” tại điểm đ khoản 1 Điều 8 Thông tư 40/2021 / TT-BTC để phù hợp với nội dung sửa đổi trên:

“Cá nhân khai thuế thay cho cá nhân, nộp thuế thay cho cá nhân là người nộp thuế trên cơ sở ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự”.

Thông tư 100/2021 / TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng