Sửa đổi quy định về phí thẩm định cấp sổ đỏ từ ngày 10/01/2022

  • 22/12/2021

Sửa quy định về phí thẩm định cấp sổ đỏ từ ngày 10/01/2022 (Ảnh minh họa)

Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thu đối với công việc thẩm định hồ sơ, các điều kiện cần và đủ để bảo đảm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở. tài sản gắn liền với đất (bao gồm cấp lần đầu, cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận và xác nhận thay đổi đối với Giấy chứng nhận đã cấp) theo quy định của pháp luật.

(Hiện nay, chỉ quy định “cấp” chứng chỉ, trong khi Thông tư 106/2021 chia thành “cấp lần đầu” và “cấp mới”).

Căn cứ vào quy mô thửa đất, mức độ phức tạp của từng loại hồ sơ, mục đích sử dụng đất và điều kiện cụ thể của địa phương để xác định mức thu cho từng trường hợp.

Ngoài ra, sửa đổi quy định về lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm như sau:

Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm (lệ phí trước bạ) là khoản phí thu khi xác nhận đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại cơ quan nhà nước. có thẩm quyền bù đắp chi phí thực hiện công trình, dịch vụ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và bù đắp chi phí của hoạt động thu phí.

Căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương để quy định mức thu theo hồ sơ trước bạ hoặc số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số thửa đất và tài sản. tài sản gắn liền với đất được xác nhận trên Giấy chứng nhận trong hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm hoặc các trường hợp đăng ký khác khi phù hợp.

Thông tư 106/2021 / TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/01/2022.

Hồng Đức

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng