Sửa đổi danh mục sản phẩm Phần mềm hệ thống (Phần mềm hệ thống)

  • 10/01/2022

Sửa đổi danh sách sản phẩm phần mềm hệ thống (Hình ảnh minh họa)

1. Hệ điều hành (Phần mềm hệ điều hành)

– Phần mềm hệ điều hành máy chủ

– Phần mềm hệ điều hành máy tính để bàn / máy khách (Phần mềm hệ điều hành máy tính để bàn / máy khách)

– Hệ điều hành cho thiết bị di động (Phần mềm hệ điều hành cho thiết bị di động)

– Hệ điều hành cho các thiết bị kỹ thuật số khác (Phần mềm hệ điều hành khác)

(Giống với quy định hiện hành tại Thông tư 09/2013 / TT-BTTTT).

2. Phần mềm mạng (Phần mềm mạng)

 

– Phần mềm giám sát mạng (Phần mềm giám sát mạng)

– Phần mềm nâng cao hệ điều hành mạng

– Phần mềm quản lý mạng quang

– Phần mềm quản trị (Phần mềm quản trị)

– Phần mềm hệ thống đa phương tiện giao thức Internet (Phần mềm hệ thống con đa phương tiện IP giao thức Internet)

 

– Phần mềm truy cập (Access software)

– Phần mềm máy chủ truyền thông (Phần mềm máy chủ truyền thông)

– Phần mềm mạng LAN (phần mềm mạng LAN)

– Phần mềm ghép kênh (Phần mềm ghép kênh)

– Phần mềm mạng lưu trữ

– Phần mềm chuyển mạch hoặc bộ định tuyến (Switch or router software)

– Phần mềm và phần sụn chuyển mạch WAN (Phần mềm và phần sụn chuyển mạch WAN)

– Phần mềm không dây (Phần mềm không dây)

– Phần mềm mô phỏng thiết bị đầu cuối kết nối mạng

– Phần mềm cổng vào (Gateway software)

– Phần mềm cầu nối

– Phần mềm Modem (Phần mềm Modem)

– Phần mềm liên kết nền tảng

– Phần mềm IrDA để truyền dữ liệu hồng ngoại (Phần mềm IrDA truyền dữ liệu hồng ngoại)

– Phần mềm quản lý thiết bị IoT (Phần mềm quản lý thiết bị IoT)

 

– Phần mềm máy chủ ứng dụng (Phần mềm máy chủ ứng dụng)

– Phần mềm liên lạc trên máy tính để bàn

– Phần mềm phản hồi giọng nói tương tác

Phần mềm dịch vụ danh bạ Internet

Phần mềm trình duyệt Internet (Phần mềm trình duyệt Internet)

 

– Phần mềm máy chủ xác thực

– Phần mềm quản lý VPN bảo mật mạng hoặc mạng riêng ảo (Phần mềm quản lý VPN bảo mật mạng hoặc mạng riêng ảo)

– An ninh mạng và phần mềm thiết bị VPN mạng riêng ảo

– Phần mềm bảo mật giao dịch và bảo vệ chống vi-rút

– Phần mềm bảo mật và bảo vệ khác (Phần mềm bảo mật và bảo vệ khác)

 

 

(So ​​với danh mục nhóm phần mềm hệ thống tại Thông tư 09/2013 / TT-BTTTT, các nhóm sản phẩm phần mềm quản trị mạng, phần mềm kết nối mạng, phần mềm ứng dụng mạng đã được bổ sung và mở rộng, phần mềm bảo mật và bảo vệ).

3. Phần mềm quản lý và truy vấn dữ liệu (Phần mềm quản lý và truy vấn dữ liệu)

– Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu máy chủ (Phần mềm cơ sở dữ liệu máy chủ)

– Phần mềm cơ sở dữ liệu khách hàng

– Phân loại hoặc phần mềm phân loại

– Phần mềm phân cụm

– Phần mềm hệ quản trị cơ sở dữ liệu

– Phần mềm báo cáo cơ sở dữ liệu

– Phần mềm truy vấn và giao diện người dùng cơ sở dữ liệu (Giao diện người dùng cơ sở dữ liệu và phần mềm truy vấn)

– Phần mềm khai thác dữ liệu

Phần mềm tìm kiếm hoặc truy xuất thông tin

– Phần mềm quản lý siêu dữ liệu

– Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu hướng đối tượng

– Phần mềm máy chủ giao dịch

– Phần mềm phân tích dữ liệu và trí tuệ kinh doanh

– Phần mềm quản lý và truy vấn dữ liệu khác

(So ​​với quy định hiện hành, nhóm phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đã được thay đổi thành phần mềm truy vấn và quản lý dữ liệu, đồng thời, ngoài 02 phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu là máy chủ và máy khách. Thông tư 20/2021 / TT-BTTTT còn bổ sung thêm các phần mềm khác phần mềm truy vấn và quản lý dữ liệu nêu trên).

4. Phần mềm nhúng

– Phần mềm ứng dụng bảo mật (OTP, PKI, MoC biometric …) trong chip hoặc chipset

– Mã thông báo phần mềm FIDO2 & FIDO U2F và Mã thông báo mềm

– Phần mềm eSIM (phần mềm SIM nhúng)

– Phần mềm chipset camera Trí tuệ nhân tạo

– Phần mềm nhúng khác (Phần mềm nhúng khác)

(Nhóm phần mềm nhúng được mở rộng chi tiết hơn so với quy định hiện hành).

5. Phần mềm môi trường hoạt động

– Phần mềm hệ thống tệp (File system software)

– Phần mềm vi chương trình máy tính (Computer firmware)

– Phần mềm máy ảo

Phần mềm môi trường hoạt động khác

(Phần mềm môi trường điều hành được bổ sung mới trong danh mục nhóm phần mềm thuộc danh mục phần mềm hệ thống so với danh mục hiện hành).

Ngoài 5 nhóm phần mềm hệ thống trên, còn có các phần mềm hệ thống khác (Other system software).

Thông tư 20/2021 / TT-BTTTT bổ sung mã hàng cho tất cả các sản phẩm trong danh mục sản phẩm phần mềm. Xem chi tiết tại Phụ lục số 01 Thông tư 20/2021 / TT-BTTTT.

Thông tư 20/2021 / TT-BTTTT có hiệu lực kể từ ngày 02/02/2022.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng