Sẽ Thí Điểm Tách Giải Phóng Mặt Bằng Với Các Dự Án Đầu Tư

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Sẽ thí điểm tách giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư (Ảnh minh họa)

Tại Nghị quyết 29/2021 / QH15, Quốc hội giao Chính phủ nghiên cứu, xây dựng Đề án thí điểm tách giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi các dự án đầu tư (sau đây gọi tắt là Đề án). báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Tại Công văn 5318 / TTg-KTN ngày 1/8/2021, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Đề án. Đồng thời, tại Nghị quyết 127 / NQ-CP ngày 8/10/2021, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện Đề án, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội khóa XV theo quy định. với các quy định trong kỳ tiếp theo. cuộc họp gần đây nhất.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, để xây dựng cơ chế thí điểm trong Đề án đảm bảo chất lượng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, cơ quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo một số nội dung. Nội dung liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng (sau đây viết tắt là giải phóng mặt bằng) của các dự án đầu tư do các Bộ, cơ quan, địa phương quản lý (bao gồm cả dự án đầu tư công, dự án đầu tư đối tác công tư và dự án đầu tư kinh doanh theo quy Luật Đầu tư), cụ thể như sau:

– Thực trạng tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đánh giá những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

– Đánh giá nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc (bao gồm nguyên nhân về thể chế, cơ chế, chính sách của công tác giải phóng mặt bằng và nguyên nhân trong quá trình thực hiện).

– Bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện.

– Đề xuất cơ chế, chính sách tách công tác GPMB khỏi dự án đầu tư (bao gồm: tách GPMB khỏi dự án đầu tư công, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư kinh doanh theo quy Luật Đầu tư), đánh giá điểm mạnh, hạn chế của cơ chế, chính sách và phương án khắc phục hạn chế chính sách.

Do thời gian gấp, đề nghị Quý cơ quan xây dựng nội dung báo cáo nêu trên và gửi lại Bộ Kế hoạch và Đầu tư qua công văn và bản mềm đến địa chỉ thktxh@mpi.gov.vn trong ngày 19. Tháng 10 năm 2021 để tổng hợp, hoàn thiện Đề án, báo cáo Chính phủ.

Công văn 7073 / BKHĐT-TH được ban hành ngày 15/10/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng