Sẽ sửa đổi 06 Nghị định về xây dựng, kiến ​​trúc, kinh doanh bất động sản

  • 10/01/2022

Sẽ sửa đổi 06 Nghị định về xây dựng, kiến ​​trúc, kinh doanh bất động sản (Ảnh minh họa)

Đây là nội dung của Quyết định 1963 / QĐ-TTg ngày 22/11/2021 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. vào năm 2021 và 2022.

Cụ thể, để thực hiện Quy hoạch đã được phê duyệt nêu trên, dự kiến ​​sẽ sửa đổi một số quy định sau:

– Sửa đổi, bổ sung Điều 13, Điều 14, Điều 36, Điều 37, Điều 76, Điều 77, Điều 80, Điều 87, Điều 90 Nghị định 15/2021 / NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

– Sửa đổi, bổ sung các Điều 25, 27 và 28 Nghị định 85/2020 / NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc.

– Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Nghị định số 62/2016 / NĐ-CP quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

– Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 24 Nghị định 06/2021 / NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

– Sửa đổi, bổ sung Điều 12 và Điều 13; bỏ nội dung “phải có vốn pháp định không dưới 20 tỷ đồng” tại Khoản 1 Điều 3 Điều 4 Nghị định 76/2015 / NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

– Sửa đổi, bổ sung Khoản 7 Điều 4, Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 11/2013 / NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng