Rà Soát, Giảm Phí, Lệ Phí Để Tháo Gỡ Khó Khăn Cho Những Người Bị Ảnh Hưởng Bởi Dịch Covid-19

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Rà soát, cắt giảm các loại phí, lệ phí nhằm tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Cụ thể, Phó Thủ tướng đồng ý áp dụng trình tự, thủ tục đơn giản hóa theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đối với việc xây dựng, ban hành thông tư về giảm phí, lệ phí để hỗ trợ doanh nghiệp. doanh nghiệp, người dân và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 63 / NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài chính và ý kiến ​​thống nhất của Bộ Tư pháp. .

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương rà soát, đề xuất giảm mức thu phí, lệ phí (kể cả phí, lệ phí đã giảm năm 2021) trong các ngành, lĩnh vực. địa bàn quản lý, gửi Bộ Tài chính xem xét, ban hành theo thẩm quyền và quy định của pháp luật để tiếp tục hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp, người dân và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị định số 63 / NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng