Quy Định Về Tài Sản Thế Chấp Là Quyền Sử Dụng Đất

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Quy định về tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất (Ảnh minh họa)

– Việc dùng quyền sử dụng đất để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ không được đồng thời với tài sản gắn liền với đất, việc dùng tài sản gắn liền với đất để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ không được đồng thời với quyền. sử dụng đất. đất.

– Trường hợp tài sản gắn liền với đất mà pháp luật không quy định phải đăng ký, chưa đăng ký theo yêu cầu nhưng được chủ sở hữu và bên nhận bảo đảm đồng ý sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. , nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo đảm.

Trường hợp tài sản gắn liền với đất là cây hàng năm theo quy định của Luật Trồng trọt, công trình tạm thời theo quy định của Luật Xây dựng và được chủ sở hữu, bên nhận bảo đảm sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. được áp dụng theo quy định của pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bằng động sản không phải là tàu bay, tàu biển.

– Trường hợp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất là bất động sản liền kề được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thì quyền đối với bất động sản liền kề vẫn có giá trị đối với mọi người. cá nhân và pháp nhân.

– Việc bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bằng tài sản hình thành trong tương lai không áp dụng đối với quyền sử dụng đất.

Nghị định 21/2021 / NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2021 và thay thế Nghị định 163/2006 / NĐ-CP và Nghị định 11/2012 / NĐ-CP.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng