Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04: 2021 / BXD về nhà chung cư

  • 10/01/2022

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04: 2021 / BXD về nhà chung cư (Ảnh minh họa)

Theo đó, ban hành kèm theo QCVN 04: 2021 / BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư thay thế QCVN 04: 2019 / BXD. Cụ thể, diện tích tối thiểu được quy định như sau:

– Chung cư

+ Phải có ít nhất một phòng khách và một khu vệ sinh. Diện tích sử dụng tối thiểu của căn hộ không nhỏ hơn 25 m2.

+ Đối với dự án nhà ở thương mại, tỷ lệ căn hộ có diện tích dưới 45 m2 không quá 25% tổng số căn hộ của dự án.

+ Căn hộ phải được chiếu sáng tự nhiên. Căn hộ có từ 2 phòng trở lên, cho phép một phòng không có ánh sáng tự nhiên.

Phòng ngủ phải thông thoáng, đủ ánh sáng tự nhiên. Diện tích sử dụng của phòng ngủ trong nhà chung cư không được nhỏ hơn 9 m2.

– Căn hộ lưu trú

+ Diện tích sử dụng của căn hộ không nhỏ hơn 25 m2.

+ Các yêu cầu khác quy định theo tiêu chuẩn đã chọn áp dụng cho căn hộ.

– Văn phòng kết hợp lưu trú

+ Diện tích sử dụng của văn phòng kết hợp để ở không nhỏ hơn 25 m2, trong đó diện tích khu làm việc tối thiểu 9 m2 Không có bếp ăn trong văn phòng kết hợp ở.

+ Các yêu cầu khác được quy định theo tiêu chuẩn được lựa chọn áp dụng cho thiết kế văn phòng kết hợp lưu trú.

Thông tư 03/2021 / TT-BXD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/7/2021 và thay thế Thông tư 21/2019 / TT-BXD.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng