Quy Chế Tiếp Nhận Và Trả Kết Quả Hồ Sơ Cấp Đổi Giấy Phép Lái Xe

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Quy chế tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe (Ảnh minh họa)

Theo đó, đề nghị Sở Giao thông vận tải chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe theo quy định sau:

– Tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định 45/2016 / QĐ-TTg ngày 19/10/2016 quy định:

“Quyết định này không quy định việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với những thủ tục hành chính yêu cầu tổ chức, cá nhân không có thẩm quyền và phải có mặt trực tiếp để giải quyết”.

– Tại Khoản 8 Điều 31 Thông tư 12/2017 / TT-BGTVT quy định trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải:

“Tiếp nhận, xử lý thông tin đổi giấy phép lái xe, cấp lại giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng do Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải chuyển đến; tổ chức cấp, cấp lại giấy phép lái xe bị mất, mất giấy phép lái xe. được đổi bằng cho lái xe có nhu cầu ”.

– Tại Khoản 2 Điều 38 Thông tư 12/2017 / TT-BGTVT (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 7 Điều 2 Thông tư 01/2021 / TT-BGTVT) quy định:

“Cá nhân lập 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này, gửi trực tiếp hoặc qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải”.

Ngoài ra, kiểm tra chặt chẽ điều kiện, hồ sơ sát hạch theo quy định tại Điểm b Khoản 1 và Điểm c Khoản 2 Điều 22 Thông tư 12/2017 / TT-BGTVT.

Xem chi tiết tại Công văn 1910 / TCĐBVN-QLPT & NL ngày 01/04/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng