Phân Loại Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Theo Nghị Định 15/2021 / Nđ-Cp

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Phân loại dự án đầu tư xây dựng theo Nghị định 15/2021 / NĐ-CP (ảnh minh họa)

(1) Theo chức năng phục vụ của dự án, tính chất chuyên ngành và mục đích quản lý của các công trình thuộc dự án, dự án đầu tư xây dựng được phân loại theo quy định tại Phụ lục IX của Nghị định này.

(2) Theo nguồn vốn sử dụng, hình thức đầu tư, dự án đầu tư xây dựng được phân thành: dự án sử dụng vốn đầu tư công, dự án sử dụng vốn nhà nước nước ngoài đầu tư công, dự án PPP và dự án sử dụng vốn khác. Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn hỗn hợp bao gồm các nguồn vốn nêu trên được phân loại để quản lý theo quy định tại Nghị định này như sau:

– Dự án sử dụng vốn hỗn hợp có sự tham gia của vốn đầu tư công được quản lý theo quy định đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công; Dự án PPP sử dụng vốn đầu tư công được quản lý theo quy định của pháp luật về PPP;

– Dự án sử dụng vốn hỗn hợp bao gồm vốn nhà nước nước ngoài đầu tư công và vốn khác: trường hợp tỷ trọng vốn nhà nước nước ngoài đầu tư công lớn hơn 30% hoặc trên 500 tỷ đồng Việt Nam tổng mức đầu tư thì thực hiện quản lý dự án. quản lý theo quy định đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước không phải là vốn đầu tư công; các trường hợp còn lại được quản lý theo quy định đối với dự án sử dụng vốn khác.

(3) Trừ trường hợp người quyết định đầu tư yêu cầu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ cần yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng. bao gồm:

– Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vào mục đích tôn giáo;

– Dự án đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất);

– Dự án đầu tư xây dựng có nội dung chính là mua sắm hàng hóa, cung cấp dịch vụ, lắp đặt thiết bị công trình, dự án sửa chữa, cải tạo không ảnh hưởng đến an toàn của công trình có giá trị. chi phí xây dựng dưới 10% tổng mức đầu tư và không quá 05 tỷ đồng (trừ dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư).

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng