Nội dung nhật ký thi công xây dựng mới nhất

  • 10/01/2022

Nội dung nhật ký thi công xây dựng mới nhất

Nhật ký thi công xây dựng công trình do nhà thầu thi công lập cho từng gói thầu xây dựng hoặc toàn bộ công trình xây dựng. Trường hợp có nhà thầu phụ tham gia thi công thì tổng thầu hoặc nhà thầu chính thỏa thuận với nhà thầu phụ trách nhiệm ghi nhật ký thi công đối với công việc do nhà thầu phụ thực hiện.

Chủ đầu tư thống nhất với nhà thầu thi công về hình thức và nội dung nhật ký thi công để làm cơ sở thực hiện trước khi thi công xây dựng công trình.

Nội dung của nhật ký xây dựng bao gồm các thông tin chính sau:

– Sự phát triển của các điều kiện xây dựng (nhiệt độ, thời tiết và các thông tin liên quan); số lượng công nhân và thiết bị do nhà thầu thi công huy động để thi công tại hiện trường; công trình xây dựng được nghiệm thu hàng ngày trên công trường;

– Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và các biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công (nếu có);

– Kiến nghị của nhà thầu thi công, giám sát thi công (nếu có);

– Có ý kiến ​​về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công của các bên liên quan.

Trường hợp chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng có văn bản giải quyết các sự cố kỹ thuật trên công trường thì các văn bản này được lưu cùng nhật ký thi công. .

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng