Những Loại Tài Sản Gắn Liền Với Đất?

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Các loại tài sản gắn liền với đất (Hình ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định 21/2021 / NĐ-CP quy định tài sản gắn liền với đất bao gồm:

– Nhà ở, công trình xây dựng trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở;

– Nhà ở riêng lẻ theo quy định của Luật Nhà ở;

– Các công việc xây dựng khác;

– Cây lâu năm, rừng sản xuất là rừng trồng hoặc các vật thể khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, theo khoản 1 Điều 104 Luật Đất đai 2013, tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bao gồm:

– Nhà ở;

– Các công việc xây dựng khác;

– Rừng sản xuất là rừng trồng;

– Cây cổ thụ.

Các loại tài sản này phải có tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng