Nhiều Điểm Mới Cần Lưu Ý Về Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân

  • 23/12/2021
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Cá nhân quyết toán thuế TNCN tại Cục thuế TP.HCM

Giảm trừ mới từ ngày 1 tháng 1

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm nay sẽ có nhiều điểm mới do áp dụng Luật Quản lý thuế 2019.

Theo ông Bùi Nam Trung, Phó Trưởng phòng Phụ trách Phòng Quản lý hộ kinh doanh cá thể và thu khác (Cục Thuế TP.HCM), điểm đáng chú ý nhất là thời điểm áp dụng phương án giảm trừ gia cảnh mới. khấu trừ.

Thứ nhất, thời điểm tính giảm trừ gia cảnh theo mức mới đối với người nộp thuế là 11 triệu đồng / tháng, người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng / người / tháng, tính từ ngày 1-1-2020, thay vì tính theo ngày thuế có hiệu lực. Luật Hành chính 2019 (ngày 01 tháng 7 năm 2020).

Thứ hai, khác với trước đây, phần thu nhập vượt mức phải được một đồng thì năm nay các trường hợp phải quyết toán gồm: nộp thuế trên 50.000 đồng; có số thuế nộp thừa và đề nghị hoàn thuế. Trường hợp đủ điều kiện ủy quyền, cá nhân có thể ủy quyền cho tổ chức chi trả thu nhập quyết toán theo quy định.

Thứ ba, ủy quyền quyết toán thuế TNCN, có 3 trường hợp ủy quyền, gồm: cá nhân thu nhập chỉ một nơi theo hợp đồng lao động; cá nhân có thu nhập tại một nơi theo hợp đồng lao động, đồng thời có thu nhập bình quân hàng tháng tại các nơi khác trong năm không quá 10 triệu đồng được khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 10%; cá nhân là người lao động được điều động từ tổ chức cũ sang tổ chức mới do sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng hệ thống, cá nhân được ủy quyền tổ chức mới.

Thứ tư, điểm mới về thời hạn nộp hồ sơ quyết toán. Luật Quản lý thuế 2019 cho phép nộp hồ sơ quyết toán thuế trước ngày 30/4 (gia hạn 1 tháng) đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế, thay vì ngày 31/3 như trước đây. Riêng đối với các tổ chức chi trả thu nhập, thời hạn cuối cùng vẫn là ngày 31/3.

Cách đơn giản nhất để làm điều đó là gì?

Theo Cục Thuế TP.HCM, năm nay, để ngăn chặn hiệu quả dịch Covid-19, đơn vị đã áp dụng hình thức kê khai nộp hồ sơ quyết toán để người nộp thuế thực hiện một cách đơn giản và hiệu quả nhất.

Theo đó, có 2 cách để thực hiện quyết toán thuế.

Cách tốt nhất, trong trường hợp đã có tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế, người nộp thuế có thể kê khai trực tuyến tại địa chỉ https://thuedientu.gdt.gov.vn, phần dành cho phân hệ riêng lẻ, hoặc kê khai qua ứng dụng. Hỗ trợ kê khai thuế. Sau đó nộp hồ sơ theo phương thức điện tử mà không cần phải nộp hồ sơ giấy.

Để có tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, người nộp thuế có thể đăng ký trực tuyến, sau đó đến cơ quan Thuế để được phê duyệt và kích hoạt tài khoản giao dịch thuế điện tử. Hoặc đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử qua cổng dịch vụ công quốc gia và cách thứ 3 là đăng ký trực tiếp tại cơ quan thuế.

Cách thứ hai, trường hợp chưa có tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan Thuế, người nộp thuế sẽ kê khai qua ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế, nộp hồ sơ bản giấy qua đường bưu điện sau khi đã gửi dữ liệu trên Cổng thông tin điện tử. 

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng