Nghị định 06/2021 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

  • 10/01/2022

Nghị định 06/2021 / NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

– Đối với công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được quyết định đầu tư trước ngày 26/01/2021 thì xác định loại, cấp công trình theo quy định của pháp luật tại thời điểm quyết định đầu tư.

– Công trình khởi công trước ngày 26 tháng 01 năm 2021 thuộc diện kiểm tra, nghiệm thu theo quy định tại Nghị định 46/2015 / NĐ-CP nhưng không phải kiểm tra nghiệm thu theo quy định. Nghị định 06/2021 / NĐ-CP sẽ không tiếp tục kiểm tra, nghiệm thu.

– Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định tại Nghị định 06/2021 / NĐ-CP và báo cáo kết quả thực hiện với cơ quan chuyên môn về xây dựng. thứ bậc để tuân theo.

– Công trình khởi công xây dựng trước ngày 26 tháng 01 năm 2021 và được kiểm tra, nghiệm thu theo quy định tại Nghị định 06/2021 / NĐ-CP thì thực hiện theo quy định tại Nghị định 06/2021 / NĐ. -CP.

– Tiếp tục thực hiện các quy định về phân cấp công trình xây dựng theo quy định của pháp luật trước ngày 26 tháng 01 năm 2021 cho đến khi các quy định về phân cấp xây dựng hướng dẫn Luật Xây dựng sửa đổi 2020 và Nghị định này được thông qua. ban hành và có hiệu lực.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng