Nếu Tôi Nhận Bhxh Một Lần Thì Sau Này Tôi Có Được Tiếp Tục Tham Gia Bhxh Nữa Không?

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Nếu tôi nhận BHXH một lần thì sau này tôi có được tiếp tục tham gia BHXH nữa không? (Hình minh họa)

Về vấn đề này, LUẬT HỒNG ĐỨC Xin trả lời như sau:

Theo Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc:

“Thứ nhất. Người lao động là công dân Việt Nam được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được giao kết giữa người sử dụng lao động và pháp luật. đại diện của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng; ”

Như vậy, người lao động làm việc theo các loại hợp đồng trên là đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Dù trước đó người lao động đã nhận BHXH một lần với bất kỳ lý do gì và đã bị cơ quan BHXH thu hồi sổ. Sau đó, người lao động làm việc và giao kết hợp đồng lao động thì vẫn phải tham gia BHXH. Vì vậy bạn hoàn toàn có thể tiếp tục tham gia BHXH nếu trong thời gian sắp tới bạn làm việc và ký hợp đồng.

Ngoài ra, nếu không giao kết hợp đồng với nơi nào thì bạn vẫn được tham gia BHXH tự nguyện với mức đóng và phương thức đóng do bạn lựa chọn.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng