Năm 2021, Việc Cung Cấp Nộp Thuế Nội Địa Trực Tuyến Trên Cổng Dịch Vụ Quốc Gia Đạt 100%.

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Năm 2021, việc cung cấp nộp thuế nội địa trực tuyến trên Cổng dịch vụ quốc gia đạt 100%.

Theo đó, đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí, giảm tiếp xúc trực tiếp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm tổ chức thực hiện đạt mục tiêu Chính phủ giao. trong Nghị quyết 01 / NQ-CP, chẳng hạn:

– Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan cơ cấu lại quy trình, tích hợp và cung cấp thanh toán trực tuyến đổi thuế nội địa trên Dịch vụ công đạt 100%.

– Các bộ, cơ quan, địa phương tập trung nguồn lực để nâng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, cơ quan, địa phương lên Cổng. Dịch vụ công cả nước tăng 20% ​​so với năm 2020;

Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán các dịch vụ công đạt 25%;

Tỷ lệ thủ tục hành chính phải nộp nghĩa vụ tài chính trực tiếp tại Dịch vụ công đạt 50%;

100% kết quả xử lý hồ sơ được đồng bộ đầy đủ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia;

100% hồ sơ của Hệ thống một cửa điện tử của các bộ, cơ quan, địa phương được đồng bộ trạng thái trên C ổng công vụ quốc gia để theo dõi, giám sát, đánh giá.

– Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan cơ cấu lại quy trình, tích hợp và cung cấp thanh toán viện phí trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để đạt 50% số bệnh. Bệnh viện từ hạng 2 trở lên.

– Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan cơ cấu lại quy trình, tích hợp và cung cấp hình thức thanh toán học phí trực tuyến trên Dịch vụ công quốc gia đạt 30%. số trường đại học, cao đẳng và trung học.

Xem chi tiết tại Công văn 1250 / VPCP-KSTT ngày 25/02/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng