Luật Đầu tư sửa đổi để ‘cởi trói’ cho các dự án nhà ở thương mại

  • 10/01/2022

Nhiều dự án nhà ở trên đất nông nghiệp và phi nông nghiệp sẽ bị dỡ bỏ trong thời gian tới

Tại văn bản 6278 vừa gửi Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến ​​nghị sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư năm 2020 theo hướng công nhận chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở. có quyền sử dụng đất ở hoặc các loại đất khác phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai.

Việc sửa đổi quy định này của Luật Đầu tư năm 2020, theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sẽ góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản, tạo ra nguồn cung dồi dào cho các dự án nhà ở thương mại, sản phẩm nhà ở. trực tiếp.

Bên cạnh đó, việc sửa đổi sẽ giải phóng nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, tăng nguồn cung nhà ở thương mại cho người dân, góp phần giảm giá nhà, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới đang bị ảnh hưởng nặng nề. bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Đồng thời, đảm bảo an sinh xã hội, nhất là nguồn cung dự án nhà ở giá rẻ, giúp người dân có cơ hội sở hữu nhà ở thu nhập thấp, các doanh nghiệp có thể triển khai dự án nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật. các kế hoạch và chiến lược kinh doanh đã thiết lập.

Chính sách mới này cũng không làm phát sinh thủ tục hành chính mới, không yêu cầu sửa đổi các quy định của Luật Đất đai liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất, Luật Đấu thầu liên quan đến đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có 82 dự án nhà ở tại Hà Nội, 126 dự án nhà ở thương mại tại TP.HCM bị vướng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư. Năm 2020.

Chính sách mới này cũng không làm phát sinh thủ tục hành chính mới, không yêu cầu sửa đổi các quy định của Luật Đất đai liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất, Luật Đấu thầu liên quan đến đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có 82 dự án nhà ở tại Hà Nội, 126 dự án nhà ở thương mại tại TP.HCM bị vướng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư. Năm 2020.

Nếu đề xuất sửa đổi được thông qua sẽ tháo gỡ nút thắt lớn cho các dự án nhà ở thương mại khi doanh nghiệp chỉ cần sở hữu quỹ đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhưng không cần có nguồn thu nhập. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết thêm.

Theo ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, việc sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư 2020 là rất cần thiết và cấp bách nhằm tháo gỡ ngay khó khăn cho nhiều nhà đầu tư. một dự án nhà ở thương mại đã bỏ vốn rất lớn để tạo quỹ đất nhưng không triển khai được dự án.

Số liệu của Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM cũng cho thấy, các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn Tp.HCM hiện gồm 3 nhóm.

Nhóm 1 là các dự án có 100% đất ở, chiếm tỷ lệ rất nhỏ, không quá 5% tổng số dự án nhà ở thương mại.

Nhóm 2 là các dự án có đất ở và các loại đất khác chiếm khoảng 80% tổng số dự án nhà ở thương mại.

Nhóm 3 là các dự án có đất nông nghiệp hoặc đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, thường có diện tích lớn, chiếm khoảng 10% tổng số dự án nhà ở thương mại.

Vì vậy, việc sửa đổi các quy định của Luật Đầu tư năm 2020 sắp tới sẽ “cởi trói” cho hàng trăm dự án nhà ở thương mại đang vướng mắc trên cả nước.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng