Luật Đất Đai Sửa Đổi: Cần Cải Thiện Chính Sách Đền Bù Khi Thu Hồi Đất

  • 22/12/2021
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Cần cải thiện chính sách đền bù khi thu hồi đất (Ảnh minh họa)

Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khải yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng kết việc thi hành Luật Đất đai năm 2013, hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội sửa đổi Luật Đất đai, trong đó cần chú trọng hơn việc hoàn thiện Luật Đất đai. hoàn thiện chính sách, pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, tách mục đích thu hồi đất vì lợi ích công cộng với mục đích kinh tế – xã hội, thương mại để có cơ chế bồi thường, hỗ trợ riêng, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ đầu tư, Nhà nước và người bị thu hồi đất;

Hoàn thiện cơ chế định giá đất bảo đảm khách quan, minh bạch, sát với giá thị trường; tính đúng, tính đủ các giá trị gia tăng từ các yếu tố thuận lợi và chính sách về kinh tế đất đai.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành quy định về điều kiện xem xét lại quyết định giải quyết. quyết định khiếu nại hành chính đã có hiệu lực pháp luật, hết thời hiệu khởi kiện tại TAND mà công dân vẫn tiếp tục khiếu nại.

Khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc giải quyết kiến ​​nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo.

Tổng kết, đánh giá công tác kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài để có lộ trình giải quyết dứt điểm từng vụ việc, kiến ​​nghị cấp có thẩm quyền giải quyết. các giải pháp phù hợp đối với các trường hợp tồn đọng, kéo dài do vướng mắc về chính sách, pháp luật.

Hồng Đức

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng