Kiến Nghị Sửa Đổi Thông Tư 01/2020 / Tt-Nhnn: Kéo Dài Thời Gian Cơ Cấu Lại Nợ Thêm 6 Tháng

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Kiến nghị sửa đổi Thông tư 01/2020 / TT-NHNN: Kéo dài thời gian cơ cấu lại nợ thêm 6 tháng

Kiến nghị sửa đổi Thông tư 01/2020 / TT-NHNN: Kéo dài thời gian cơ cấu lại nợ thêm 6 tháng

Dự thảo Thông tư đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về cơ cấu lại khả năng trả nợ tại Điều 4 Thông tư 01/2020 / TT-NHNN.

Cụ thể, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với dư nợ gốc, lãi của khoản nợ (bao gồm cả các khoản nợ thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 55). / 2015 / NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung)) khi có đủ các điều kiện sau:

(1) Phát sinh trước ngày 01 tháng 8 năm 2021 từ hoạt động cho vay và cho thuê tài chính.

(Hiện tại theo thông tư 01 phát sinh trước ngày 10/6/2020).

Nguyên nhân: Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 lần thứ 4 với mức độ ảnh hưởng rộng và nghiêm trọng hơn các đợt dịch trước, sản xuất, kinh doanh, đời sống của người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng tiêu cực; giảm doanh thu và thu nhập; ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng đối với các khoản dư nợ đến hạn trả sau ngày 17/7/2021 (ngày Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 969 / TTg-KGVX về việc áp dụng các biện pháp thực hiện tách xã hội). bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân), theo đó: các khoản này thuộc khoản nợ của khách hàng phát sinh đến hết tháng 7 năm 2021 sẽ bị ảnh hưởng do xã hội hóa cách xa phòng chống dịch.

(2) Có nghĩa vụ trả nợ gốc và / hoặc lãi trong thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày 30/06/2022.

(Hiện tại, có nghĩa vụ trả nợ gốc và / hoặc lãi từ ngày 23 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021)

Lý do: Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2021, theo tờ trình của Bộ trưởng Bộ Y tế gửi Chính phủ về lộ trình nhập khẩu vắc xin COVID-19 và kế hoạch tiêm chủng: Các bộ, ngành đang tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và trong nước. sản xuất vắc xin. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch và chuẩn bị triển khai chiến dịch tiêm chủng trên phạm vi toàn quốc, phấn đấu đến cuối năm 2021 và đầu năm 2022 có 70-75% dân số được tiêm chủng. .

Theo đó, Việt Nam cần một khoảng thời gian (từ nay đến cuối năm 2021) để nhận đủ lượng vắc xin cần thiết để tiêm chủng cho người dân, từ đó giảm thiểu tác động của dịch Covid-19 đến nền kinh tế.

Ngày 06/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 86 / NQ-CP về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhằm thực hiện Nghị quyết 30/2021 / QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội lần thứ 15, trong đó mục tiêu của Thành phố Hồ Chí Minh là chống dịch trước ngày 15/9/2021. Các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai phấn đấu khống chế dịch trước ngày 01/9/2021. Các tỉnh, thành phố khác phấn đấu khống chế dịch trước ngày 25/8. , Năm 2021.

Trên cơ sở phương án tiêm phòng và phương án phòng chống dịch bệnh nêu trên, tại Dự thảo lần 1 Thông tư lấy ý kiến ​​các đơn vị trong Ngân hàng Nhà nước, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã đánh giá và đề xuất các biện pháp: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí, và việc giữ nguyên nhóm nợ áp dụng cho số dư nợ phát sinh trong khoảng thời gian từ 23/01/2020 đến 30/06/2022 là phù hợp để hỗ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch, theo đó, khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ có thêm thời hạn 06 tháng để khôi phục sản xuất kinh doanh.

(3) Dư nợ của khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Dư nợ quá hạn hoặc quá hạn đến 10 (mười) ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán, thời hạn trả nợ theo hợp đồng hoặc thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản này;

– Số dư nợ phát sinh trước ngày 23/01/2020 và quá hạn trong thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày 29/03/2020;

– Số dư nợ phát sinh từ ngày 23/01/2020 đến trước ngày 10/6/2020 và quá hạn trả trước ngày 17/5/2021.

– Dư nợ phát sinh từ ngày 10/6/2020 đến trước ngày 01/8/2021 và quá hạn từ ngày 17/7/2021 đến trước ngày… /… / 2021 (thời điểm dự thảo Thông tư có hiệu lực thi hành). (Nội dung đề xuất bổ sung)

Lý do: Việc bổ sung là phù hợp với nguyên tắc xây dựng của Thông tư 01 và Thông tư 03 (có quy định giãn nợ đối với số dư nợ quá hạn trước ngày Thông tư 01 và Thông tư 03 có hiệu lực).

Thực tế, ngày 17/7/2021, TTgCP đã ban hành Công văn 969 / TTg-KGVX về việc triển khai công tác xã hội hóa phòng, chống dịch tại một số địa phương, trong đó có 19 tỉnh, thành phố được phép thực hiện Chỉ thị 16 / CT-TTg. về thực hiện lệch lạc xã hội dẫn đến tác động tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh, đời sống của người dân và doanh nghiệp; giảm doanh thu, thu nhập, ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng đối với các khoản đến hạn trong thời gian từ ngày 17/7/2021 đến thời điểm Dự thảo Thông tư có hiệu lực thi hành (Do số dư nợ này không thuộc phạm vi áp dụng của Thông tư 01 và Thông tư 03 được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại số dư nợ này sẽ được tổ chức tín dụng thanh toán. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài chuyển thành nợ quá hạn).

(4) Bị tổ chức tín dụng, khách hàng chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá không có khả năng trả nợ gốc, lãi tiền vay theo hợp đồng, thỏa thuận do doanh thu, thu nhập bị giảm sút do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

(5) Khách hàng đề nghị được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá khả năng trả đủ nợ gốc, lãi của khách hàng theo kỳ hạn trả nợ. được tái cấu trúc.

(6) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với khoản nợ vi phạm quy định của pháp luật.

(7) Thời gian gia hạn nợ (bao gồm cả gia hạn nợ) phù hợp với mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với khách hàng và không quá 12 tháng kể từ ngày tổ chức tín dụng. , chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ hoặc từ ngày đến hạn trả nợ của từng khoản nợ thì cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

Việc sửa đổi trên để phù hợp với ngày đến hạn của từng số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ trong trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ đồng thời đối với nhiều số dư nợ khác nhau, tránh trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải cơ cấu lại thời hạn trả nợ. cơ cấu lại thời hạn trả nợ nhiều lần đối với từng dư nợ của từng kỳ hạn trả nợ.

(8) Việc giãn thời hạn trả nợ cho khách hàng thực hiện đến hết ngày 30/6/2022.

(Hiện việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng thực hiện đến hết ngày 31/12/2021)

Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với việc mở rộng phạm vi nghĩa vụ trả nợ quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 01.

Như vậy, với đề xuất này, thời gian cơ cấu lại nợ sẽ được kéo dài thêm 6 tháng để hỗ trợ những người đi vay bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng