Kiến Nghị Sửa Đổi Nghị Định 91/2019 Xử Phạt Hành Chính Về Đất Đai

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Kiến nghị sửa đổi Nghị định 91/2019 về thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai (Ảnh minh họa)

Theo đó, đề xuất sửa đổi, bổ sung 16/44 Điều (các Điều: 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 37, 38, 39, 40, 42, 43). trong Nghị định 91/2019 / NĐ-CP, cụ thể:

– Sửa đổi, bổ sung điểm a, c khoản 2 Điều 3 về cách giải thích từ ngữ đối với hành vi chiếm dụng đất cho rõ ràng, cụ thể, dễ xác định và dễ áp ​​dụng trong thực tế; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.

– Sửa đổi, bổ sung các khoản 1, 2, 3, 4 và bổ sung khoản 10 Điều 7 về xác định “Giá đất của loại đất trước và sau khi vi phạm được xác định bằng giá đất của Bảng giá đất do Ủy ban phê duyệt. ” do nhân dân cấp tỉnh quy định ”để phù hợp với Điểm d Khoản 2 Điều 114 Luật Đất đai năm 2013; quy định về xác định loại đất tại Điều 3 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 01/2017 / NĐ-CP; bổ sung Khoản 10 Điều 7 quy định rõ thời điểm xác định số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm trước ngày Nghị định 91/2019 / NĐ-CP có hiệu lực thi hành nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Điểm i Khoản 1 Điều. 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định “buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính”.

– Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 5 Điều 9; Khoản 4 Điều 10; Khoản 4 Điều 11; Khoản 5 Điều 12 và Khoản 7 Điều 14 để thống nhất với quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 22 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP theo ý kiến ​​của cử tri tỉnh Nam Định và một số kiến ​​nghị của địa phương.

– Sửa đổi, bổ sung các Điều 13, 21, 37, 38, 39, 40 do thay đổi các khoản trong Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

– Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 22 cho phù hợp với quy định tại các Điều 14, 42 và Điều 42a Nghị định 43/2014 / NĐ-CP.

– Sửa đổi, bổ sung Điều 38 do tăng tiền phạt, tăng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp.

– Sửa đổi, bổ sung khoản chuyển tiếp tại điểm d khoản 1 Điều 42 để xử lý các hành vi vi phạm xảy ra trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành và phù hợp với quy định tại Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đảm bảo tính thống nhất và công bằng khi xử lý mọi hành vi vi phạm.

– Bổ sung khoản 4 Điều 43 để bãi bỏ điểm c khoản 2, điểm k khoản 3, khoản 5 Điều 4 của Nghị định 91/2019 / NĐ-CP do nội dung các điểm này đã được quy định và sửa đổi trong Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi bổ sung năm 2020) theo ý kiến ​​của Bộ Tư pháp tại Công văn 2260 / BTP-QLXLVPHC & TDTHPL ngày 12/7/2021.

Xem chi tiết tại Dự thảo Nghị định sửa đổi các nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; trắc địa và đo đạc bản đồ.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng