Hướng Dẫn Xác Định Nơi Nộp Hồ Sơ Quyết Toán Thuế Tncn Năm 2020

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Hướng dẫn xác định nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2020 (Ảnh minh họa)

Đối với các tổ chức trả thu nhập

Nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức trả thu nhập đó.

Đối với cá nhân quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế

(1) Cá nhân cư trú hưởng tiền lương, tiền công tại một nơi thuộc diện tự khai trong năm thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân trực tiếp khai thuế trong năm, cụ thể như sau:

+ Người cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do tổ chức, cá nhân trả tại Việt Nam thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân nhưng chưa khấu trừ thuế thì cá nhân đó nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế trực tiếp. tiếp tục quản lý các tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

+ Người cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công ở nước ngoài thì cá nhân nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi làm việc tại Việt Nam. Trường hợp địa điểm làm việc của cá nhân không đặt tại Việt Nam thì cá nhân khai thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

Trường hợp cá nhân hưởng tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên, kể cả trường hợp vừa có thu nhập vừa do tổ chức chi trả trực tiếp kê khai và khấu trừ thì nộp hồ sơ đề nghị. khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi có nguồn thu lớn nhất trong năm.

Trường hợp không xác định được nguồn thu lớn nhất trong năm thì cá nhân lựa chọn địa điểm nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức chi trả hoặc nơi cá nhân cư trú.

(2) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc đối tượng khấu trừ tại nguồn từ hai nơi trở lên nộp tờ khai quyết toán thuế như sau:

+ Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó.

Trường hợp cá nhân thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có giảm trừ gia cảnh thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân. trả thu nhập cuối cùng.

Trường hợp cá nhân thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không giảm trừ gia cảnh thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập thì nộp tờ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

+ Trường hợp người cư trú không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, hoặc ký hợp đồng cung ứng dịch vụ mà thu nhập một nơi hoặc nhiều nơi bị trừ 10% thì nộp hồ sơ. Khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

+ Cá nhân cư trú trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng đến thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thu nhập là cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng