Hướng Dẫn Xác Định Chi Phí Liên Quan Đến Covid-19 Khi Tính Thuế Tndn Và Tncn

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Xác định chi phí liên quan đến Covid-19 khi tính thuế TNDN và TNCN (Hình ảnh minh họa)

– Căn cứ Điều 4 Thông tư 96/2015 / TT-BTC ngày 22/6/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 78/2014 / TT-BTC ngày 18/6/2014 hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Căn cứ tiết đ.3.2 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013 / TT-BTC ngày 15/8/2013 quy định về thu nhập chịu thuế TNCN.

– Căn cứ điểm a, Điều 1 Công văn 7038 / VPCP-KTTH ngày 24/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc cách ly và chi phí điều trị đối với bệnh Covid-19 quy định như sau:

“A) Về chi phí cách ly tập trung

– Đối với các trường hợp cách ly tại doanh trại, nhà trường quân đội: Tiếp tục thực hiện chế độ đối với người bị áp dụng biện pháp cách ly tập trung theo Nghị quyết số 37 / NQ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19. Kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ một phần kinh phí do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận.

– Đối với trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam áp dụng biện pháp cách ly tập trung có nhu cầu thực hiện cách ly tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng và các cơ sở khác được chọn làm nơi cách ly tập trung: Cá nhân phải tự túc chi phí. thanh toán tiền ăn, ở, sinh hoạt trong những ngày cách ly cho khách sạn, khu du lịch và các cơ sở khác theo mức quy định của khách sạn, khu du lịch và các cơ sở khác; đồng thời phải chấp hành chỉ định xét nghiệm theo yêu cầu chuyên môn của cơ quan y tế và tự thanh toán chi phí xét nghiệm cho cơ sở y tế theo giá dịch vụ y tế hiện hành… ”

Từ những quy định trên, Cục Thuế thành phố Hà Nội có ý kiến ​​như sau:

– Về xác định chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

+ Đối với chi phí cách ly cho người lao động:

Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với người lao động trong đó ghi chi phí nhà ở do doanh nghiệp trả cho người lao động thì khoản chi phí cho cơ sở cách ly được tính vào chi phí được trừ khi xác định giá thuê nhà ở. thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ và thanh toán theo quy định.

+ Chi phí xét nghiệm Covid-19, tiêm chủng cho người lao động được coi là khoản chi phúc lợi chi trả trực tiếp cho người lao động:

Khoản chi này được thực hiện theo quy định tại điểm 2.30 khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014 / TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư 96/2015 / TT-BTC) và tổng chi có tính chất phúc lợi. có tính chất không vượt quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế khi có đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh. từ và thanh toán theo quy định.

– Về xác định thu nhập chịu thuế:

Trường hợp Công ty phát sinh chi phí phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian xảy ra dịch bệnh Covid-19 theo quy định của pháp luật, nếu các khoản chi này ghi rõ tên người được hưởng thì được tính vào thu nhập chịu thuế. Thuế TNCN theo quy định tại tiết đ.3.2 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013 / TT-BTC.

Công văn 31557 / CTHN-TTHT ban hành ngày 13/08/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng