Hướng Dẫn Thu, Chi Đoàn Phí Năm 2022

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Hướng dẫn thu đoàn phí và kinh phí công đoàn năm 2022 (Ảnh minh họa)

Theo đó, hướng dẫn một số nội dung xây dựng dự toán kinh phí công đoàn và kinh phí công đoàn như sau:

Về việc thu phí công đoàn

(1) Người lao động phải đóng đoàn phí công đoàn.

– Đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở:

Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn: tổ chức thống kê số lượng người lao động thuộc đối tượng đóng công đoàn theo quy định của đơn vị theo khối hành chính, khu vực sản xuất kinh doanh.

Số lao động được thống kê tại các đơn vị gồm: số lao động đang đóng BHXH tính đến ngày 30/6/2021, khuyến khích các đơn vị lấy số liệu sát thời điểm lập dự toán năm 2022 (theo số liệu của cơ quan) . BHXH quy định tại Khoản 5 Điều 8 Quy chế phối hợp 3601 / QCPH-TLĐ-BHXH), số lao động tại đơn vị thuộc đối tượng đóng CPA nhưng chưa tham gia BHXH, số lao động dự kiến tăng (giảm) trong đơn đăng ký. vị trí trong năm kế hoạch 2022.

– Đối với doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở:

Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn: lập danh sách các doanh nghiệp đã đóng bảo hiểm xã hội tính đến ngày 30/6/2021 (theo số liệu do cơ quan Bảo hiểm xã hội cung cấp), từ đó xác định số doanh nghiệp có đã đóng bảo hiểm xã hội. người lao động tại các doanh nghiệp như cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở.

Năm 2022, Tổng Liên đoàn chưa giao kế hoạch thu 2% ĐCĐC tại các doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức công đoàn có dưới 10 lao động, nhưng vẫn khuyến khích các đơn vị thu.

Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn khi tổng hợp số lao động để xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2022 nếu chênh lệch so với số liệu do Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn theo dõi cùng cấp. thời gian, một báo cáo quyết toán phải được thực hiện. trình bày và giải thích sự khác biệt.

(2) Về quỹ tiền lương để thu đoàn phí

Quỹ tiền lương xác định mức thu kinh phí công đoàn năm 2022 tại đơn vị được xác định từ bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động 6 tháng đầu năm 2021 có xác định các yếu tố tăng trưởng (theo số liệu do Bảo hiểm xã hội cung cấp cơ quan) nhân với số lao động thuộc đối tượng đóng đoàn phí công đoàn được xác định tại mục (1).

Số dự toán thu từ UBND xã trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh tại Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN là dữ liệu để nhập vào Phần mềm thu thập UBND xã khu vực sản xuất kinh doanh năm 2022 theo Hướng dẫn 1305 / HD-TLĐ ngày 15/8/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. hướng dẫn tập hợp các hoạt động kinh doanh. kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản của Tổng Liên đoàn; Hướng dẫn 09 / HD-TLĐ ngày 10/9/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất, kinh doanh qua tài khoản Công đoàn Việt Nam mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

Kinh phí công đoàn 2% được tính trên tổng số tiền lương của người lao động thuộc đối tượng đóng BHXH. Do đó, căn cứ xác định quỹ tiền lương đóng đoàn phí công đoàn 2% năm 2022 tại đơn vị được tính bình quân tiền lương 6 tháng đầu năm 2021 tại đơn vị nhân với số lao động thuộc diện tham gia. Bảo hiểm xã hội.

Về thu đoàn phí

Doanh thu của Công đoàn Tổng Liên đoàn năm 2022 được xác định trên cơ sở số lượng đoàn viên thực tế (có đối chiếu với Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn) tại các công đoàn cơ sở nhân với tiền lương, phụ cấp của đoàn viên quy định tại Khoản. 2 của Điều này. Chương IV Quyết định 1908 / QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Mức thu bình quân đoàn phí công đoàn của 1 đoàn viên năm 2022 ở các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Việt Nam không thấp hơn mức thu bình quân 1 thành viên. đoàn viên công đoàn theo báo cáo quyết toán năm 2020 đã được phê duyệt.

Trường hợp các địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, cần có giải trình riêng về việc giảm doanh thu của PNBD so với quyết toán năm 2020.

Kinh phí công đoàn thu trên số lượng đoàn viên theo mức lương, phụ cấp lương từng vùng và theo Quyết định 1908 / QĐ-TLĐ.

Hướng dẫn chi tiết xem tại Quyết định 3308 / QĐ-TLĐ ngày 01/10/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng