29 Mẫu Đơn Trong Công Chứng Áp Dụng Từ Ngày 26/03/2021

  • 14/05/2024
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Ảnh chụp một phần giấy chứng nhận đăng ký đào tạo nghề công chứng

Theo đó, các mẫu giấy tờ, sổ sách dùng trong công chứng như sau:

1. Đơn đề nghị công nhận tương đương đào tạo nghề (Mẫu TP-CC-01) có công chứng;

2. Giấy chứng nhận đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng (Mẫu TP-CC-02);

3. Đơn cử công chứng viên (Mẫu TP-CC-03);

4. Đơn xin miễn nhiệm công chứng viên (Mẫu TP-CC-04);

5. Đơn đề nghị bổ nhiệm lại công chứng viên (Mẫu TP-CC-05);

6. Đơn đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên (Mẫu TP-CC-06);

7. Đơn đề nghị cấp lại Thẻ công chứng viên (Mẫu TP-CC-07);

8. Đơn xin thành lập Văn phòng công chứng (Mẫu TP-CC-08);

9. Phiếu đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng (Mẫu TP-CC-09);

10. Văn bản đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng (Mẫu TP-CC-10);

11. Giấy chứng nhận đã tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng (Mẫu TP-CC-11);

12. Quyết định đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên (Mẫu TP-CC-12);

13. Quyết định hủy đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên (Mẫu TP-CC-13);

14. Quyết định cho phép chuyển Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng (Mẫu TP-CC-14);

15. Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng (Mẫu TP-CC-15);

16. Quyết định cho phép hợp nhất Văn phòng công chứng (Mẫu TP-CC-16);

17. Quyết định cho phép sáp nhập Văn phòng công chứng (Mẫu TP-CC-17);

18. Quyết định cho phép chuyển Văn phòng công chứng (Mẫu TP-CC-18);

19. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng (Mẫu TP-CC-19);

20. Mẫu biển hiệu của tổ chức hành nghề công chứng (Mẫu TP-CC-20);

21. Mẫu lời chứng của công chứng viên được áp dụng chung cho các hợp đồng giao dịch (Mẫu TP-CC-21);

22. Mẫu lời chứng hợp đồng ủy quyền trong trường hợp bên ủy quyền và bên được ủy quyền không thể đến cùng một tổ chức hành nghề công chứng (Mẫu TP-CC-22);

23. Phiếu công chứng di chúc và văn bản sửa đổi, bổ sung di chúc (Mẫu TP-CC-23);

24. Mẫu lời chứng của công chứng viên đối với văn bản thỏa thuận phân chia di sản / khai nhận di sản (Mẫu TP-CC-24);

25. Phiếu xác nhận của công chứng viên đối với văn bản từ chối nhận di sản (Mẫu TP-CC-25);

26. Phiếu công chứng bản dịch (Mẫu TP-CC-26);

27. Sổ hợp đồng, giao dịch công chứng (Mẫu TP-CC-27);

28. Sách dịch công chứng (Mẫu TP-CC-28);

29. Sổ theo dõi sử dụng lao động (Mẫu TP-CC-29).

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng