Hướng Dẫn Thẩm Định Và Phê Duyệt Quy Chế Quản Lý Kiến ​​Trúc

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Hướng dẫn thẩm định và phê duyệt quy chế quản lý kiến ​​trúc (Ảnh minh họa)

Về thẩm định và phê duyệt quy chế quản lý kiến ​​trúc:

Theo Khoản 4 Điều 14 Luật Kiến trúc 2019: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng quy chế quản lý kiến ​​trúc trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi ban hành”.

Việc trình Hội đồng nhân dân cùng cấp (cấp tỉnh) thông qua quy định trước khi ban hành thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Đối với việc lấy ý kiến ​​cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về dự thảo Quy chế quản lý kiến ​​trúc, thực hiện theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 85/2020 / NĐ-CP.

“Điều 8. Xây dựng quy chế quản lý kiến ​​trúc

… 2. Các bước xây dựng quy chế quản lý kiến ​​trúc:

… c) Lấy ý kiến ​​của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về dự thảo quy chế quản lý kiến ​​trúc. Thời gian lấy ý kiến ​​ít nhất là 15 ngày đối với cơ quan, 30 ngày đối với tổ chức, cá nhân và cộng đồng. ”

Về chi phí xây dựng quy chế quản lý kiến ​​trúc:

Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 15 Nghị định 85/2020 / NĐ-CP, Bộ Xây dựng công bố phương pháp xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện Quy chế quản lý kiến ​​trúc.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đã tổ chức xây dựng Thông tư quy định phương pháp xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện Quy chế quản lý kiến ​​trúc và đang lấy ý kiến ​​các cơ quan, tổ chức, cá nhân. theo quy định, dự kiến ​​ban hành vào quý I / 2021.

 

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng