Hướng Dẫn Quyết Toán Thuế Tncn Với Cá Nhân Có Thu Nhập Tại Một Nơi

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN với cá nhân có thu nhập tại một nơi (Hình ảnh minh họa)

Tổng cục Thuế nhận được công văn 3221 / CT-HKDCN ngày 05/11/2020 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng đề nghị hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân có thu nhập tại một nơi.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến ​​như sau:

– Tại Khoản a.4 Điểm 3 Điều 21 Thông tư 92/2015 / TT-BTC ngày 15/6/2015 hướng dẫn về ủy quyền quyết toán thuế:

“A.4) Ủy quyền quyết toán thuế

a.4.1) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế trong các trường hợp sau:

– Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập và đang làm việc thực tế tại thời điểm được ủy quyền quyết định. nộp thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập và đang làm việc thực tế tại thời điểm được ủy quyền quyết toán. tiền thuế kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm, đồng thời có thu nhập bình quân tháng ở nơi khác không quá 10 triệu đồng trong năm đã được cơ quan trả thu nhập khấu trừ. . 10% không yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

– Cá nhân là người lao động được điều động từ tổ chức cũ sang tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Cuối năm, nếu người lao động được ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức mới phải tập hợp chứng từ khấu trừ thuế TNCN do tổ chức cũ cấp cho người lao động (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập. số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho người lao động. … “

– Tại khoản b.2 điểm 3 Điều 21 Thông tư 92/2015 / TT-BTC ngày 15/6/2015 hướng dẫn về hồ sơ khai quyết toán:

“B.2) Hồ sơ khai quyết toán

b.2.1) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công không thuộc diện ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay cho cá nhân thì khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo mẫu sau:

– Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02 / QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015 / TT-BTC.

– Phụ lục mẫu số 02-1 / BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015 / TT-BTC nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

– Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin trên bản chụp đó. Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã ngừng hoạt động thì cơ quan thuế căn cứ vào cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét, xử lý hồ sơ quyết toán. thuế đối với cá nhân mà không yêu cầu chứng từ khấu trừ thuế.

Trường hợp theo quy định của pháp luật nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không cấp Giấy chứng nhận đã nộp thuế thì người nộp thuế có thể nộp bản chụp Giấy chứng nhận khấu trừ thuế (trong đó ghi rõ số thuế đã nộp theo tờ khai thuế). bất kỳ khoản thuế thu nhập nào) do cơ quan chi trả thu nhập cấp hoặc bản sao kê khai số thuế đã nộp ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế.

– Bản sao hóa đơn, chứng từ đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).

– Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài thì phải có chứng từ chứng minh số tiền do đơn vị, tổ chức trả thu nhập tại Việt Nam chi trả. ngoại quốc.

b.2.2) Đối với cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nộp thu nhập quyết toán thuế thay

Cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập quyết toán theo mẫu số 02 / UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015 / TT-BTC kèm theo bản chụp hóa đơn, chứng từ. chứng từ đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có). ”

– Tại Khoản c.2 Điểm 3 Điều 21 Thông tư 92/2015 / TT-BTC ngày 15/6/2015 hướng dẫn:

“C.2) Nộp hồ sơ quyết toán thuế ở đâu

c.2.1) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Cục Thuế nơi cá nhân khai thuế trong năm … “

Căn cứ hồ sơ của người nộp thuế và hướng dẫn hiện hành, trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế làm việc tại thời điểm được ủy quyền nộp thuế quyết toán kể cả trường hợp không thực hiện đủ 12 (mười hai) tháng trong năm thì ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay.

Trường hợp năm 2019, cá nhân Trần Đức Trường, Nguyễn Trung Hiếu là cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập; Tại thời điểm quyết toán thuế, thực tế làm việc tại đó và chỉ có một nguồn thu nhập nhưng không ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay cho thuế thu nhập cá nhân thì người nộp thuế trực tiếp khai quyết toán. thuế với cơ quan thuế nơi cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức trả thu nhập mà cá nhân đó đã tính giảm trừ gia cảnh.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng