Hướng Dẫn Lập Hóa Đơn Chi Phí Trước Khi Thành Lập Doanh Nghiệp

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Theo đó, Cục Thuế TP Hà Nội giải đáp vướng mắc về việc xuất hóa đơn thanh toán như sau:

– Căn cứ điểm b khoản 12 Điều 14 Thông tư 219/2013 / TT-BTC quy định nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:

12, Cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào theo hình thức ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác có hóa đơn đứng tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền, bao gồm: các trường hợp sau:

b) Trước khi thành lập doanh nghiệp, người thành lập ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thanh toán một số chi phí liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, mua hàng hóa, vật tư, doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT đứng tên. tổ chức, cá nhân được ủy quyền và phải thanh toán cho tổ chức, cá nhân được ủy nhiệm qua ngân hàng đối với hóa đơn có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên. ”

Căn cứ Điều 4 Thông tư 96/2015 / TT-BTC

“Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014 / TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014 / TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151 / 2014 / TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu có đủ các điều kiện sau:

a) Các khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Các khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã có thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

– Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế giá trị gia tăng… ”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty A trước khi được cấp Giấy phép thành lập đã ủy quyền cho Công ty B thanh toán các khoản chi liên quan đến tiền lương, BHXH bắt buộc, đoàn phí, thuế TNCN và các chi phí khác. Các khoản chi phí mua bán khác, hóa đơn, chứng từ đứng tên tổ chức được ủy quyền được coi là chứng từ hợp lý, hợp lệ để hạch toán vào chi phí hợp lý được trừ của Công ty khi xác định thu nhập chịu thuế. nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015 / TT-BTC.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng