Hướng Dẫn Hoàn Thuế Giá Trị Gia Tăng Đối Với Dự Án Đầu Tư Mới

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư mới

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016 / QH13 ngày 19 tháng 4 năm 2016 sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 13 của Luật số 13/2008 / QH12 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều các điều của Luật số 31/2012 / QH13) về hoàn thuế đối với dự án đầu tư;

Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016 / NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 sửa đổi, bổ sung Điều 10 Nghị định 209/2013 / NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung bổ sung tại Nghị định 12/2015 / NĐ-CP ngày 20/12/2015) về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư;

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016 / TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư 219/2013 / TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn Hoàn thuế giá trị gia tăng cho các dự án đầu tư,

Đối với cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư, có số thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng để đầu tư chưa được phê duyệt. Số thuế khấu trừ và số thuế còn lại từ 300 triệu đồng trở lên được hoàn thuế GTGT đầu vào của giai đoạn đầu tư (trừ trường hợp không thuộc đối tượng được hoàn thuế theo quy định).

Khi kết thúc giai đoạn đầu tư chuyển sang giai đoạn sản xuất kinh doanh mà số thuế GTGT đầu vào phát sinh của kỳ đầu tư chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì phải khai thuế GTGT đối với dự án đầu tư (theo mẫu 02 / GTGT) tại kỳ tính thuế kết thúc giai đoạn đầu tư phải kê khai vào mục “Số thuế GTGT đầu vào còn lại của dự án đầu tư đề nghị hoàn”.

Trường hợp trên Tờ khai thuế GTGT của dự án đầu tư (mẫu 02 / GTGT) kỳ tính thuế kết thúc giai đoạn đầu tư chưa kê khai chỉ tiêu “Số thuế GTGT đầu vào còn lại của dự án đầu tư được hoàn” thì kê khai bổ sung theo quy định. điểm b khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020 / NĐ-CP.

Cơ sở kinh doanh lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư khi có đủ điều kiện hoàn thuế theo quy định.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng